Veterinär dog av fågelsjuka

Svensk professor: Vi vet att viruset finns i Sverige

NYHETER

Amerikanska myndigheter försäkrar att fågelinfluensan inte smittar människor.

Det stämmer inte.

Samma typ av virus drabbade 83 invånare i Nederländerna förra året - en dog.

Foto: COLORPRESS
VIRUSET KAN SMITTA DÄGGDJUR 12 000 fåglar nödslaktas på gården i Delaware i USA, än så länge angriper viruset inte mellan människor men en gris har smittats och det ökar risken för att viruset förändrar sig.

Mannen som avled i Nederländerna var veterinär.

Viruset på hönsfarmen är en kusin till det dödliga viruset som sprids i Asien.

Nödslakt

Nu nödslaktas över 12 000 fåglar på gården i delstaten Delaware i USA.

Björn Olsen är professor i infektionssjukdomar - och ornitolog. Han är mest oroad över hur viruset A/H5N1 sprids i Asien.

Än så länge smittar det inte mellan människor. De 16 personer som insjuknat - och avlidit - har samtliga varit i direktkontakt med sjuka tamfåglar.

- En sjuk fågel är våldsamt smittsam. Flera miljarder virus finns i avföring och sekret, säger han.

Nu har också en gris smittats, för första gången, av samma typ av virus - H5.

Det kan öka risken för att viruset sprids mellan däggdjur - inklusive människan. Viruset anpassar sig. Det kan bli aggressivare ju fler som drabbas.

- Och har en gris blivit sjuk, så har sannolikt fler smittats, säger Björn Olsen.

Finns i Sverige

Viruset A/H5N1 finns naturligt hos änder som lever i Arktis. Fåglarna flyger söderut och tillbringar vintern i sankmarker och risfält i Sydostasien. Där smittar de tamfåglarna - som kan insjukna och dö. Båda smittorna, H5 och H7, finns även hos vilda fåglar i Sverige. Det visar provtagningar vid fågelstationen i Ottenby.

- Vi har hittat virus hos 12-20 procent hos framför allt gräsänder, säger Olsen.

Likt spanska sjukan

Influensaforskare har varnat i många år för risken för en ny världsepidemi. Nu handlar det framför allt om viruset som orsakar fågelinfluensan.

Björn Olsen pekar på att det finns likheter med spanska sjukan, som skördade miljoner liv 1918-20.

- Lungorna angrips på samma sätt. Den sjuke dör av en mycket aggressiv lunginflammation, säger han.

Spanska sjukan föregicks av flera utbrott av fågelinfluensa (fågelpest) och svinpest. Det hävdar Björn Olsen och hänvisar till historiska källor.

Kerstin Danielsson