Botemedlet som forskarna bett om

NYHETER

Den är liten, ful - och dess bett kan ge dig rabies.

Men nu tror läkarna att vampyrfladdermusen även kan rädda liv.

Ny forskning visar att saliven kan hjälpa mot stroke.

På hugget Ny forskning visar att vampyrfladdermusens saliv kan hjälpa mot stroke.

Hjärninfarkt och hjärnblödning, de två huvudformerna av stroke, drabbar 20 000 svenskar varje år.

De kommer tillsammans på tredje plats bland dödsorsaker efter hjärtsjukdom och cancer.

Behandlingsmöjligheterna vid stroke är mycket begränsade.

Aktivt protein

Men vid en amerikansk konferens i går presenterades en ny metod - som tar hjälp av vampyrfladdermusen.

En forskargrupp vid det amerikanska nationella institutet för neurologiska sjukdomar och stroke har testat djurets saliv på strokepatienter som drabbats av hjärninfarkt, orsakad av blodpropp.

Forskarna tror att ett aktivt protein som finns i dess saliv ska kunna lösa upp blodpropparna effektivt - flera timmar efter att patienten drabbats av stroken.

"Lovande behandling"

Läkarna har hittills testat 104 patienter i en första studie.

Resultaten visar att 60 procent av patienterna som fick en stark dos av proteinet tillfrisknade inom tre månader - jämfört med 22 procent av dem som behandlades med traditionella metoder.

- Detta är en lovande ny strokebehandling, säger forskningsledaren Steven Warach, till AP.

Johan Edgar