Skandia kräver cheferna på 300 miljoner

NYHETER

Närmare 300 miljoner kronor är Skandias utgångskrav i det skiljedomsförfarandet mellan bolaget och de två tidigare cheferna Lars-Eric Petersson och Ulf Spång.

De två krävs på 246 miljoner kronor för att taket i bonusprogrammet Wealthbuilder lyftes bort och för att utfallet av programmet var för lågt redovisat i årsredovisningen för 2000. Av de två görs enbart Petersson ansvarig för att taket lyftes bort.

Lars-Eric Petersson krävs på 2,4 miljoner kronor för överrenoveringen av sonens lägenhet på Östermalm i Stockholm och på 8,8 miljoner kronor för övriga överrenoveringar.

Ulf Spång krävs på samma drygt 11 miljoner kronor för överrenoveringar. Av den summan borde han enligt Skandia ha betalat 3,5 miljoner kronor själv.

Ulf Spång krävs på 1,7 miljoner i ökade sociala avgifter som Skandia fått betala. Det handlar om avgifter på 20 miljoner kronor som Spång enligt bolaget ''olovligen'' fört över till ett bolag på skatteparadiset Guernsey.

Spång krävs också på 800?000 kronor som Skandia fått betala i advokatkostnader för bildandet av ett antal bolag i Schweiz. Enligt Skandia hade de schweiziska bolagen ingenting med Skandias verksamhet att göra.

Läs också:

TT