”Blair dramatiserade om vapnen i Irak”

Hans Blix: Han bar sig åt som en försäljare

Foto: AP
Hans Blix, chef för FN:s vapeninspektörer, informerar Tony Blair om jakten på massförstörelsevapen i Irak. Bilden tog 6 februari 2003.
NYHETER

LONDON

Premiärminister Tony Blair bar sig åt som en "försäljare" när han dramatiserade Iraks påstådda arsenal av förbjudna vapen, tycker förre chefen för FN:s vapeninspektörer Hans Blix.

- Man skulle kunna tolka det på olika sätt, men avsikten var att dramatisera, precis som den som vill sälja någon vara försöker haussa upp eller överdriva betydelsen av det han har, sade Blix i en brittisk tv-intervju på söndagen.

Det han syftade på var Blairs framhävande av uppgiften att Saddam Hussein kunde sätta in kemiska och biologiska vapen med bara 45 minuters varsel. Det påståendet fanns i den brittiska underrättelserapport som blev så omskriven i september 2002.

Rapporten ingick i Blairs övertalningsarsenal när han försökte övertyga sina skeptiska landsmän om att ett "förebyggande angrepp" krävdes för att ta ifrån Saddam hans massförstörelsevapen.

Hånades

Hans Blix och hans inspektörer hånades av framför allt USA för att de inte lyckades hitta några massförstörelsevapen. Men nu har även chefen för de amerikanska vapenexperter som skulle klara vad FN inte förmådde gett upp. Han tror inte heller att det fanns några.

Samma dag som Blix intervjuades av BBC uppgav tidningen The Independent att källan till 45-minuterspåståendet hade lämnat Irak flera år tidigare och återgett andrahandsuppgifter.

När vapeninspektörerna drogs tillbaka 1998, förlorade underrättelseorganen i väst en viktig källa till information, konstaterade Blix i intervjun.

- Det fick lita till avhoppare, och mycket av vad de fick var felaktigt, sade han.

- Jag har aldrig sagt att jag tror Blair eller president Bush uttalade sig mot bättre vetande, men jag kan se av deras sätt att uttrycka sig att det handlar om informationsstyrning, tillade Hans Blix.

Hysteriskt

Rapporten i september 2002 åstadkom hysteriska rubriker i brittiska tidningar. The Sun påstod: "Britter 45 minuter från undergången"; teorin var att Irak skulle kunna avfyra massförstörelsevapen mot brittiska baser på Cypern.

Rapporten var tillbaka i rubrikerna när en BBC-reporter på försommaren i fjol hävdade att 45-minuterspåståendet hade tagits med i rapporten, trots att regeringen visste att det inte stämde.

I juli i fjol tog regeringens vapenexpert David Kelly sitt liv efter att ha utpekats som källa. En utredning gav nyligen vid handen att regeringen uppträtt korrekt men att BBC inte gjorde det.

Trots det är nog inte sista ordet sagt om 45-minuterspåståendet. I veckan tvangs Blair i underhuset medge, att när påståendet framfördes så visste han inte om det handlade om slagfältsvapen eller om medeldistansrobotar.

Försvarsminister Geoff Hoon säger nu att han visste att det inte rörde sig om vapen som skulle kunna nå utanför Irak - men det hade han inte sagt till Blair, för det tyckte han inte var så viktigt.

Premiärministerns popularitet har blivit illa tilltygad av att inga massförstörelsevapen låtit sig påträffas, trots att Saddam infångats.

Blair har beställt en utredning av eventuella underrättelsemissar; politikernas agerande ska däremot inte granskas.

TT-AFP