Hyran betald - av Skandia

Försäkrings- jätten skickade hemliga pengar till stiftelse styrd av förre vd:ns hustru

1 av 2 | Foto: STEFAN JERREVÅNG
FRUN SPONSRADES Skandias sparkade vd Lars-Eric Petersson på väg till sin advokat inför polisförhöret i går. Han får skjuts av sin hustru Helena Petersson (längst t h). Aftonbladet kan i dag avslöja att Skandia sponsrat en stiftelse som kontrolleras av henne.
NYHETER

Skandia har i största hemlighet sponsrat en stiftelse - som kontrolleras av förre vd:n Lars-Eric Peterssons fru.

Skandia har upplåtit lokaler gratis där hyran annars skulle varit en halv miljon kronor per år.

- Det låter etiskt mycket tveksamt, säger Nils-Erik Åhmansson, tidigare rikspolischef och direktör inom Skandia.

Aftonbladet kan i dag avslöja att Lars-Eric Petersson var med och startade stiftelsen Inuti i december 1995.

Det var redan från början klart att hans hustru Helena Petersson skulle ha hand om själva verksamheten.

Stiftelsen skulle "tillvarata intellektuellt funktionshindrade personers kreativa och konstnärliga begåvning".

I praktiken skulle det vara en konstnärlig verkstad kombinerat med galleriverksamhet.

Helena Petersson hade tidigare arbetat som lärare med denna kategori av elever. Nu ville hon starta "något eget", enligt Aftonbladets uppgifter.

Vaktmästarna flyttade

Lars-Eric Petersson var vid den här tiden vice vd i Skandia. Med sin höga position var det inga större problem att hitta en passande lokal ur Skandias fastighetsbestånd.

På Saltmätaregatan i centrala Stockholm var Skandiakoncernens vaktmästeri inrymt. Detta fick flyttas för att stiftelsen skulle få plats i de cirka 500 kvadratmeter stora lokalerna.

På grund av det centrala läget var lokalhyran ganska hög. Den låg på cirka 450 000 kronor årligen.

Det var här som Skandia gick in som sponsor och bjöd på lokalhyran.

Avtalet, som bär Skandias logotyp, är daterat den 15 december 1995.

Just denna dag offentliggjordes att Lars-Eric Petersson avancerat till biträdande koncernchef.

Avtalet visar att Skandia bjöd på lokalhyran under de tre åren 1996 till 1998. Som en av undertecknarna finns Nils-Erik Åhmansson med.

Han var då direktör inom Skandia med ansvar för bland annat Idéer för livet, en avdelning inom Skandia som arbetar med just sponsring och behjärtansvärda projekt.

Men på Aftonbladets exemplar saknas hans signatur.

Är mycket förvånad

Det har istället undertecknats av en annan person som var chef inom Idéer för livet och som

i dag är pensionerad.

Han uppges vara på semester och har inte varit anträffbar för en kommentar.

Men Nils-Erik Åhmansson är mycket förvånad över att hans namn finns med på avtalet.

- Jag har aldrig hört talas om detta, det kanske är därför som min namnteckning inte finns där, säger han.

Nils-Erik Åhmansson tycker det är märkligt att han, som en av de högsta cheferna inom detta område, inte skulle ha informerats om ett sponsorprojekt av den här storleken.

- Det enda som jag vet att vi sponsrade var en monter på Vattenfestivalen, säger han.

- Då var Helena där med sina ungdomar och visade sina alster.

Fyra års sponsring

Sponsringen av stiftelsen har också skett i form av att Skandias högsta koncernjurister tagits i anspråk.

- Jag var med och tog fram stadgar, och jag skrev också det första sammanträdesprokollet vid bildandet, säger koncernjuristen Lars Bergström.

Lars Bergström utredde också vilka skatteregler som gällde.

- Hyressponsringen har jag däremot aldrig hört talas om.

Sponsortiden gäller minst fyra år, enligt dokument som Aftonbladet tagit del av.

Året 1999 bidrog Idéer för livet med 330 000 kronor.

Skandia ska senare ha upphört med sponsringen, och verksamheten flyttades då till andra lokaler.

Stiftelsen går med vinst

- Jag har aldrig hört talas om detta, det förekommer i vart fall ingen sponsring dit i dag, säger Odd Eiken, informationsdirektör vid Skandia.

I dag arbetar 20 personer i stiftelsen Inuti.

Eftersom verksamheten drivs som stiftelse saknas möjlighet till insyn i ekonomin utifrån.

Men var och en av dessa 20 personer för enligt uppgift med sig sig bidrag till stiftelsen från sina respektive kommuner. Bidragen är på 15 000-20 000 kronor per månad och person.

Dettta ger i så fall intäkter på uppåt 4,8 miljoner om året.

Enligt uppgift går verksamheten med vinst på över en halv miljon kronor årligen.

De enda som uppbär "riktig" lön från stiftelsen är enligt uppgift Helena Petersson och de konstnärer som anlitas.

Stiftelsen sköts seriöst

Helena Petersson är också firmatecknare, vilket innebär att hon har rätt att använda stiftelsens pengar.

Enligt Aftonbladets uppgifter finns det inga anmärkningar på själva verksamheten. Tvärtom sköts den seriöst och deltagarna upplever den som positiv.

Lars-Eric Petersson säger via sin advokat Christer Brantheim att han inte utnyttjat sin position för att ordna sponsring till hust-runs projekt:

- Jag har enbart förmedlat kontakten till chefen för Idéer för livet. Jag var aldrig med och fattade några beslut.

Brantheim säger också att om något varit konstigt med sponsringen skulle det ha upptäckts i den granskning som gjorts.

Bråken som har skakat bolaget

Anders Johansson