Nikotinplåster kan utnyttjas till terrorvapen

Säpo varnar svenska exportföretag

NYHETER

Harmlösa varor kan i fel händer förvandlas till massförstörelsevapen.

Det varnar Säpo för i en ny rapport, och uppmanar de svenska exportföretagen att vara försiktiga.

Stater som Iran, Nordkorea och Pakistan bevakar vilka produkter som kan användas i framställningen av massförstörelsvapen.

Bland riskprodukterna finns, förutom bakterieodlingar och radioaktivt material, också inhalatorer och nikotinplåster, skriver Sydsvenska Dagbladet.

– Det är inte nikotinplåstret i sig som utgör en risk, utan de metoder som utvecklas i syfte att få in vissa ämnen i människokroppen, säger Håkan Forsström till tidningen.

Forsström är kriminalkommissarie vid Säpos särskilda grupp för ickespridning av massförstörelsevapen.

– Den som använder tekniken för annat än nikotin kan använda plåster som ett sätt att låta nervgaser och andra ämnen tas upp av huden, säger Annmari Lau Eriksson till Sydsvenska Dagbladet.

Fler användningsområden

I den nya rapporten uppmanar Säpo företagen att vara försiktiga med att dela med sig av nya forskningsrön, och med vad de lägger ut på sina hemsidor.

”Granska om er hemsida innehåller information som är extra intressant för en aktör som vill framställa massförstörelsevapen”, uppmanar Säpo och ger exempel på produkter som kan ha fler användningsområden:

Centrifuger och pulsgeneratorer för civilt bruk kan användas för att framställa kärnvapen.

Kondensatorer, pumpar och reaktorer kan användas för att framställa kemiska vapen.

Fermentorer, sprejtorkar och bakteriestammar kan användas för att tillverka biologiska stridsmedel.

Använder bulvaner

Flera kärnvapenstater, följer de svenska företagens forskning, varnar Säpo. De som vill utnyttja företagens produkter i hemliga vapenprogram använder sig av underrättelseagenter, falska slutanvändarintyg och bulvanföretag.

– Så länge det finns stater som vill framställa massförstörelsevapen måste vi vara vaksamma, säger Håkan Forsström till Sydsvenska Dagbladet.

Karin Klarström