Skandia Livs nye vd krävs på besked

KO vill veta om Bäckström ska kräva tillbaka pengar

NYHETER

STOCKHOLM

Tidsfristen har gått ut. Nu kräver KO, Karin Lindell, besked av Skandia Livs vd Urban Bäckström om han tänker kräva tillbaka 2 miljarder kronor från försäljningen av kapitalförvaltningsbolaget SAM.

Det bolaget såldes för några år sedan till Den Norske Bank för 3,2 miljarder kronor. Skandia ägde SAM men större delen av dess verksamhet bestod och består av uppdraget att förvalta Skandia Livs pensionssparares pengar, drygt 200 miljarder kronor.

Utredningar som Skandia och Skandia Liv låtit göra har slagit fast att Skandia Liv inte kan kräva någon kompensation för försäljningen.

Men den utredning som advokat Stefan Lindskog gjorde på uppdrag från KO visade strax före jul att det är juridiskt möjligt och rimligt att kräva Skandia på 2 miljarder kronor.

Ingen kontakt

I början av januari gav KO (konsumentombudsmannen) Urban Bäckström en månadslång respit med att lämna besked om han tänker kräva Skandia på de 2 miljarder kronor, som KO och Föreningen Grupptalan mot Skandia anser att pensionsspararna i livbolaget gick miste om.

- Den tidsfristen har nu löpt ut och jag kräver nu besked av Bäckström, säger Karin Lindell till TT.

Hon har sökt Urban Bäckström utan att lyckas få kontakt med honom.

Besvärande tystnad

- Jag är kritisk mot att jag inte fått höra någonting från Urban Bäckström, säger Karin Lindell.

- Det är totalt locket på från Skandia Liv.

Hon ifrågasätter Skandia Livs självständighet gentemot Skandia.

- Jag hade trott att de åtminstone för sin egen skull skulle agera, säger Karin Lindell.

Hon förutsätter att hon inom kort får Urban Bäckströms besked om när han tänker berätta om hur han ställer sig till KO:s krav.

- Säger han nej till min begäran får jag överväga att tillsammans med Grupptalan mot Skandia gå vidare, säger Karin Lindell.

- Det här måste prövas rättsligt.

TT har sökt Skandia Livs vd Urban Bäckström för en kommentar.

Karin Lindell konstaterar efter de senaste dagarnas förhör av de före detta Skandiacheferna Lars-Eric Petersson, Ulf Spång och Ola Ramstedt att livspararna i Skandia Liv fått vara med och betala för lyxrenoveringen av deras lägenheter.

- Men i det fallet är det bara frågan om småpengar, säger Karin Lindell.

CG Ström/TT