12 miljarder skäl att sura

Regeringscheferna sågar EU:s nya långtidsbudget

NYHETER

I dag kommer både Göran Persson och Bosse Ringholm att bli sura. Orsaken är EU:s nya budget. Och hotet om höjd medlemsavgift med 12 miljarder.

MISSNÖJDA MINISTRAR Finansminister Bosse Ringholm och statsminister Göran Persson gillar inte EU:s nya långtidsbudget. Den kan innebära att Sveriges medlemsavgift höjs till 36 miljarder kronor, alltså 12 miljarder mer än i dag.

I eftermiddag presenterar EU-kommissionen ett förslag till ny långtidsbudget för unionen. Den sträcker sig från 2007 till 2013.

Det kommer att göra Göran Persson och Bosse Ringholm sura. Liksom elefanter som Storbritanniens Tony Blair, Frankrikes Jacques Chirac och Tysklands Gerhard Schröder.

Utnyttjar inte utrymmet

I den nuvarande budgeten får utgifterna inte överstiga ett tak, 1,27 procent av medlemsländernas bruttonationalinkomster, BNI.

Men utrymmet under taket har inte utnyttjats. I genomsnitt har EU:s budget hållit sig under en procent av BNI.

I ett stramt hållet brev meddelade Göran Persson och hans kolleger i Frankrike, Tyskland, Holland, Storbritannien och Österrike redan förra året att de vill sänka taket till en procent i den nya långtidsbudgeten.

Kommissionsordförande Romano Prodi har inte lyssnat. Enligt uppgift till den svenska regeringen har det bara sänkts till 1,24 procent i budgetförslaget.

Kommissionen anser att det är fel att dra ner på utgifterna just nu när tio nya länder är på väg in i unionen. Åtta av dem blir EU:s fattigaste.

Men Sverige anser att det finns pengar även till dem. Det förutsätter dock att man rensar i dagens bidrags-träsk.

12 miljarder mer i avgift

I år är Sveriges bruttoavgift till EU 24 miljarder. Enligt det svenska förslaget växer avgiften till 29 miljarder 2011.

Får EU-kommissionen som den vill höjs avgiften till 36 miljarder, 12 miljarder mer än i dag.

12 miljarder motsvarar närmare hälften av statens satsning på polisen och rättsväsendet.

Sveriges EU-avgift 2004

Lena Mellin