Kungen kallas till regeringen

Samtal väntar efter Asienresan - och KU prövar regeringens ansvar för resan

NYHETER

Regeringen kommer att ha ett samtal med kungen när han kommer tillbaka från sin resa till Brunei.

Statsminister Göran Persson säger till TT att kungens uttalanden verkar strida mot den svenska linjen.

– Men jag vill också prata med honom och höra hans egen version av det hela, säger statsministern.

Kungaparets statsbesök i Brunei kommer att bli föremål för en prövning av konstitutionsutskottet (KU). Tre folkpartistiska riksdagsmän, däribland Birgitta Ohlsson, som tidigare varit mycket kritisk till statsbesöket, vill att KU prövar statsminister Göran Perssons och utrikesminister Laila Freivalds ansvar för det inträffade.

Konstitutionsutskottet måste undersöka om regeringen och statsministern verkligen fullgjort sitt ansvar enligt regeringsformen inför kungens statsbesök i Brunei. Regeringen och utrikesdepartementet har godkänt besöket, men kan inte ha informerat kungen tillräckligt väl om Sveriges officiella inställning till Brunei, säger Birgitta Ohlsson enligt ett pressmeddelande.

Enligt Ohlsson kommer folkpartiet också att i interpellationer i riksdagen följa upp frågorna om ministrarnas ansvar och om kungen överträtt grundlagen.

När kungen återvänder från sin resa kommer regeringen att ha ett samtal med honom. Det sa Göran Persson till TT i samband med ett besök i Arvidsjaur på tisdagen.

– Min samordningsminister Pär Nuder var i går i kontakt med Riksmarskalken och fick beskedet att vi när kungen kommer hem ska ha ett möte för att diskutera vad som har inträffat. Dessförinnan har jag ingen anledning att fälla någon kommentar.

Gjorde du några reflektioner om vad kungen sade?

– De reflektionerna ska jag hålla för mig själv tills jag har träffat honom, säger Göran Persson, till TT.

Nu har en riksdagsledamot anmält dig och Laila Freivalds till granskning i KU om hur ni hanterat kungens resa till Brunei.

– Det får de gärna göra. Jag är inte orolig på något sätt.

Men vad kungen sagt strider rätt mycket mot den svenska officiella uppfattningen om Brunei?

– Det är nog sant, vad som framgått så här långt. Men jag vill också prata med honom och höra hans egen version av det hela.

En annan fråga som ställdes i samband med Perssons besök i Arvidsjaur var om Sverige kan ha en statschef som är diktaturanhängare.

– Jag vet inte vad han har sagt och hur han förhåller sig till det han uttalat. Det kan ju också vara så att han själv beklagar vad han sagt. I så fall ska vi väl kunna gå vidare också efter detta, säger Göran Persson.

Statsminister är överhuvudtaget angelägen om att vänta in samtalet med kung Carl Gustaf.

– Han är dessutom vår statschef, han är utomlands och det vore ytterst olämpligt om jag som statsminister började ha synpunkter på vad han sagt eller inte sagt.

Kommer den här frågan att tas upp i författningssamtalen med de andra partierna?

– Vi har inte planerat att ta upp statschefens ställning i författningssamtalen. Det är möjligt inspirerar någon att föra fram den här diskussionen.

– Jag är anhängare av den kompromiss vi har träffat en gång i tiden, mellan oss som vill ha republik och dem som tror på monarkin, nämligen att vi har en monark som avhåller sig från det politiska livet och de politiska uttalandena.

Det finns statsvetare som menar att kungen borde abdikera, att det vore det bästa för den svenska demokratin?

– Det är naturligtvis så här att nu kommer väldigt många att snabbt dra väldigt stora slutsatser, och vi rör oss nu med grunderna för statsskicket, och jag vägrar att delta i någon snabb diskussion kring detta.

– Det allra minsta man kan göra är väl att först träffa majestätet när han kommer hem, för att sedan därefter värdera om det är något som har inträffat som leder fram till en så jättelik förändring.

Riksdagsledamoten Mikael Damberg, tidigare ordförande i SSU, säger till TT att den kommande författningsutredningen bör diskutera statschefens ställning.

- Jag tycker att det är rimligt att man i författningsutredningen tittar på vilken ställning statschefen ska ha.

- Socialdemokraterna kan inte ducka längre, särskilt inte när sådant här händer. Det finns en kompromiss mellan oss och de borgerliga partierna, den så kallade Torekovkompromissen. Jag anser att vi nu måste diskutera hur det som hänt rubbar vårt förtroende för den kompromissen, säger Mikael Damberg som sitter med i socialdemokraternas författningspolitiska arbetsgrupp.

Han anser att det dock inte är aktuellt att diskutera själva monarkin.

- Men jag tror att den debatten har kommit för att stanna.

Vänsterpartiets förtroenderåd beslutade på tisdagen att begära en särskild riksdagsdebatt om kungens uttalanden om diktaturen Brunei.

aftonbladet.se , TT