- Det är slutet för monarkin

Statsvetaren anser att kungen har brutit mot regeringsformen

NYHETER

Kungen bör abdikera.

Det säger statsvetarprofessor Olof Petersson till Aftonbladet:

- Vi kan inte ha en statschef som är diktaturanhängare.

Foto: HENRY LUNDHOLM
kritisk Regeringen ska se över den svenska grundlagen och efter kungens uttalanden måste även monarkins existens utredas, säger statsvetarprofessor Olof Petersson. "Frågan måste komma upp, även om det säkert inte var tänkt så från början."

När kungen hyllade Bruneis diktator begick han, enligt Petersson, ett allvarligt brott mot författningen.

- Regeringsformen från 1974 var en kompromiss där man behöll monarkin, men gjorde kungen helt maktlös politiskt. Nu har han brutit mot den.

Enligt förarbetena till regeringsformen ska kungens uppgifter enbart vara ceremoniella och representativa.

- Där står tydligt att kungen inte får uttala sig så att det kan uppstå spänningar mellan statschefen och de politiskt valda organen, särskilt när det gäller utrikesfrågor, säger Olof Petersson till Aftonbladet.

Kungens eget initiativ

Under statsbesöket i Brunei, som tillkom på kungens eget initiativ, var regeringen representerad av statssekreterare Krister Nilsson.

Han fördömde Bruneis brott mot de mänskliga rättigheterna - men kritiken blir verkningslös efter kungens uttalanden, anser Olof Petersson.

- I Sverige känner vi väl till kungens befogenheter, men utomlands tillmäts statschefen större vikt. Det han säger uppfattas som viktigare än det som sägs av någon regeringstjänsteman.

Olof Petersson är professor i statsvetenskap och ledde regeringens maktutredning 1985-1990.

Han anser att kungens Bruneigroda kastar ut Sverige i en akut konstitutionell kris.

"En björntjänst"

- Kungen har försatt sig i en situation där förutsättningarna för regeringsformen inte längre gäller.

- Därför bör han göra den svenska demokratin en tjänst och abdikera.

Regeringen har nyligen aviserat en översyn av den svenska grundlagen. Efter kungens uttalanden blir det ofrånkomligt att utredningen också omfattar monarkins existens.

- Nu måste frågan komma upp, även om det säkert inte var tänkt så från början.

Olof Petersson tror kungen har gjort monarkin en stor björntjänst.

- I efterhand kommer forskarna att se Bruneikrisen som början till slutet för monarkin, det är jag övertygad om.

Kritiserar rådgivaren

Petersson är också mycket kritisk mot hovets informationschef Elisabeth Tarras-Wahlberg.

Han syftar främst på hennes tv-sända utskällning av riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (fp).

- Att en tjänsteman i hovet läxar upp en folkvald tyder på att inkompetensen och omdömeslösheten även omfattar kungens rådgivare.

- Men det fråntar inte kungen hans ansvar.

Tarras-Wahlberg förstår inte kritiken:

- Jag ställde frågan var hon hämtar sin information från. Alla har väl rätt att ställa frågor till folkvalda?

Sveriges främsta politiker kritiserar kungen

… i alla fall nästan alla

Hans Österman