"Vi behöver dialog även med enpartistater"

Foto: Lars hagberg
Utrikesminister Laila Freivalds chattade med Aftonbladets läsare.
NYHETER

Efter kungens kritiserade statsbesök i bland annat Brunei och Vietnam slår Sveriges utrikesminister Laila Freivalds fast:

– Vi behöver dialog även med enpartistater.

Trots hård kritik mot kungen efter besöken tror inte Freivalds att det finns politiskt stöd att avskaffa monarkin.

Nicke säger: Några tidningar, bland annat AB, har lagt upp det som en nyhet att kungen "lät sig bjudas" på kost och logi. Är det inte så vid alla statsbesök? Hur brukar det annars fungera?

   Laila Freivalds säger: Så är det vid alla statsbesök.

Domaren

säger: För mig har den senaste tidens händelser kring kungen blåsts upp något helt enormt och utom alla rimliga proportioner i medierna. Vad tycker du, Laila Freivalds? Är kungens kommentarer så pass allvarliga att man bör smälla upp världskrigsrubriker och ha artiklar om att kungen borde abdikera?

   Laila Freivalds säger: Vi kommenterar inte statschefens uttalande.

Lemmy

säger: Har du själv varit i Brunei?

   Laila Freivalds säger: Nej.

Emma

säger: Hej Laila. Göran Persson säger att han är lojal mot den kompromiss som åstadkoms på 70-talet vilken innebar fortsatt monarki. Men, varför är ni inom socialdemokraterna inte lojala mot ert eget partiprogram där det står att ni strävar efter rebublik?

   Laila Freivalds säger: Som regering är vi lojala mot de överenskommelser vi träffar. Som parti har vi vår principiella uppfattning att vi ska ha republik.

Jona

säger: Vilket land är du mest engagerad i när det gäller politiska händelser, är det nått som träder fram mer en andra?

   Laila Freivalds säger: Mellanöstern-konflikten känns just nu väldigt viktig.

säger: Hur stor påverkan på Kungahuset och hur de skall agera och yttra sig, har egentligen regeringen ? Kan exempelvis Göran Persson "styra" eller agerar de på helt egen hand ?

   Laila Freivalds säger: Statschefens officiella tal har vi inflytande över.

falkas

säger: Hej laila. Tycker du att du kommit in i rollen som utrikesminister bra?

   Laila Freivalds säger: Ja det tycker jag, och det beror på att det finns så många kunniga personer på UD.

Domaren

säger: Hur tycker du att man bör lösa frågan om Iraks framtid?

   Laila Freivalds säger: Med FN:s hjälp måste irakierna själva få möjlighet att välja sin egen regering och forma sin egen framtid.

Jacob

säger: Hur kan staten bidra med 40.000.000 kronor för kungens lyxresa medan andra verkligen behöver de pengarna här i Sverige, tex sjukvård osv.

   Laila Freivalds säger: Resorna är en mycket lite del av de utgifter kungahuset har. Statsbesöket till Brunei kostade för samtliga i delegationen 350.000.

Tomp

säger: Varför ger Ni i Regeringen Sveriges viktigaste hedersbetygelse till Sultanen av Brunei? Han är en despot som bör avsättas ju. I det skenet undrar jag varför så många Sossar är kritiska till vad Kungen sade som för övrigt vantolkats?

   Laila Freivalds säger: Statschefer brukar byta ordnar vid statsbesök.

Lemmy

säger: Normalt är det ju regeringen som initierar kungens små utflykter. I det här fallet tycks det snarare ha varit ett av hans majestäts egna infall. Vad kommer regeringen att dra för slutsatser av detta?

   Laila Freivalds säger: Även om det är kungens förslag är det alltid Regeringskansliet som ger sitt godkännande för statsbesök.

pancho

säger: Ska man bedriva handel med diktaturer och varför?

   Laila Freivalds säger: Ja, handel bidrar ofta till att öka kontakterna med omvärlden, vilket är bra.

Mangesson

säger: Att Ni sossar säger en sak i era partiprogram, men gör något helt annat när Ni sitter vid makten, är inte det att lura väljarna? Finns det fler frågor än monarkin där Ni regerar helt utanför ert eget partiprogram?

   Laila Freivalds säger: När det gäller frågan om statsskicket är det frågan om en kompromiss mellan vi som helst ville ha republik och de som ville bevara monarkin. Det finns många frågor där vi måste kompromissa.

tomas

säger: Är det inte dags att avskaffa monarkin?

   Laila Freivalds säger: Det finns för närvarande inga politiska förutsättningar för det.

säger: Hej laila och grattis till jobbet som utrikesminister! Hur ser du på att USA går in i Afghanistan och Irak trots att man inte får fullt stöd från FN? Tror du att USA enbart har fredliga motiv eller är de ute efter olja och mer makt?

   Laila Freivalds säger: När det gäller Afghanistan så var den insatsen i enlighet med folkrätten. Vad gäller Irak däremot, så valde USA att ställa FN:s säkerhetsråd åt sidan, vilket vi beklagar.

Roi

säger: Kan Kungen på något sätt ställas till svars för eventuella misstag? Jag tänker på riksrättsförfarnade eller motsvarande. Eller har han immunitet?

   Laila Freivalds säger: Nej, han kan inte ställas till svars.

Menhallå

säger: Hej, jag skulle vilja veta vad du ser som den absolut mest viktiga frågeställning som du har att arbeta med den närmaste tiden?

   Laila Freivalds säger: Mellanöstern konflikten och EU:s framtid. Frågan om de mänskliga rättigheterna i världen.

säger: Hur är er och Sveriges ställning till Kurdfrågan

   Laila Freivalds säger: Det är viktigt att kurdernas rättigheter respekteras i alla länder där det finns kurder, det gäller bland annat rätt att använda sitt eget språk, och frihet från diskriminering. Sverige är engagerat för kurdernas rättigheter.

tobias

säger: hur trivs du med ditt nya jobb?

   Laila Freivalds säger: Jättebra.

säger: Hur olika värderas ett kungabesök mot ett besök av vår statsminister ? Är ett besök från kungahuset mer "värdefullt" för något land// Kent

   Laila Freivalds säger: Statsbesök ger oftast mest uppmärksamhet, men statsministerns besök har större politisk tyngd.

Lemmy

säger: Kungen besökte ju även Vietnam - det sista landet som officiellt ståtar med att kalla sig kommunistiskt: vad anser du om det?

   Laila Freivalds säger: Vi behöver dialog även med enpartistater. Sverige bedriver sedan länge ett arbete för att förstärka demokrati och mänskliga rättigheter i Vietnam.

Henrik

säger: Vilka möjligheter finns för kungen, om han själv skulle vilja, att abdikera? Går det från den ena dagen till den andra?

   Laila Freivalds säger: Ja i princip.

Moderator

säger: Det var den sista frågan!

   Laila Freivalds säger: Tack alla ni som frågat, och till alla de som har följt diskussionen! Det var roligt! Laila