Bush kräver hårdare tag mot kärnvapensmuggling

Pekade ut Libyen, Nordkorea och Iran i tv-tal

NYHETER

USA:s president vill ha hårdare tag mot den hemliga handeln med kärnvapenteknologi.

I ett direktsänt tv-tal varnade Bush än en gång för terrorhotet - och krävde ökade internationella ansträngningar för att stoppa spridningen av massförstörelsevapen.

Foto: kevin Lamarque/reuters
I sitt tv-tal varnade USA:s president George W Bush än en gång för terrorhotet och krävde ökade internationella ansträngningar för att stoppa spridningen av massförstörelsevapen.

Talet, som hölls i Fort McNair i Washington på onsdagen och direktsändes i flera tv-kanaler, handlade om hotet från massförstörelsevapen, främst kärnvapen.

Bush varnade för hemliga nätverk som säljer massförstörelsevapen och pekade på risken att denna typ av hot hamnar i händerna på terrorister.

Han pekade ut Libyen, Nordkorea och Iran som köpare i skandalen kring Pakistans ledande kärnvapenforskare Qadeer Khan, som nyligen erkände att han i största hemlighet sålt kärnvapenteknologi.

- Vi vet att Libyen inte var Khans enda kunder, sa Bush.

Vill ha ökat samarbete

Bush efterlyste ett ökat samarbete från övriga länder för att stoppa den hemliga handeln. Han krävde också en hårdare kontroll av internationella kärnvapenorganet IAEA efter kärnvapenskandalen i Pakistan.

USA:s president krävde även direkta internationella åtgärder mot de hemliga nätverken och lovade också att USA kommer att öka ansträngningarna för att avslöja planerade terrordåd.

Bush försvarade också USA:s angrepp mot Irak, där man fortfarande inte hittat det som utlöste kriget - Saddams massförstörelsevapen.

Bush pekade på att Saddam bevisligen använt kemiska vapen mot det egna folket och sa.

- Saddam hade massförstörelsevapen - och han använde dem.

Caroline Olsson