Operera höften - och gå hem på kvällen

Ny metod förkortar vårdtiden

NYHETER

GÖTEBORG

Operera höften. Gå hem på kvällen.

Och börja jobba om tre veckor.

Det är möjligt med en ny operationsmetod på Sahlgrenska i Göteborg.

Varje år får 12 000 patienter i Sverige nya höftleder. Operationen är en av de vanligaste. Efter fem-sju dagar får patienten åka hem. Sen tar det minst tre månader innan man är arbetsför igen.

Sparar massor

Den nya minimetoden minskar vårdtiden med 80 procent.

Det sparar 16 000 vårddygn på ett år i landet.

Ett stort snitt har blivit två mindre. Inga muskler skärs av. Kirurgerna kan inte se direkt vad de håller på med. Täta röntgenbilder på en tv-skärm visar om de gör rätt.

- Vi tar oss runt och under musklerna, säger professor Peter Herberts, Sahlgrenska, till Göteborgs-Posten.

Tre redan opererade

Hittills har tre patienter opererats med den nya tekniken som kommer från USA.

- Innan den införs allmänt måste vi lära oss behärska metoden ordentligt. Och veta att den fungerar på sikt, säger Peter Herberts till GP.

Därför görs nu en kontrollerad studie där 60 patienter ska delta.

Kerstin Danielson