Persson i samtal med kungen i dag

"Rutinerna för statsbesök ska ses över"

Foto: Magnus Wennman
persson hos kungen Statsminister Göran Persson hade i dag ett samtal med kungen på slottet i Stockholm med anledning av det kritiserade uttalandet om sultanatet Brunei. Under mötet diskuterades formerna för framtida statsbesök.
NYHETER

Något försenad inledde statsminister Göran Persson en pressträff på Rosenbad efter att ha träffat kungen på Stockholms slott tidigare på torsdagsförmiddagen.

- Kungen har redogjort för besöket i Brunei och han beklagar att han har missförståtts, sade Persson.

- Vi inte ska överdriva betydelsen av vad som har sagts, fortsatte Persson.

Vad gäller mänskliga rättigheter i Brunei ska kungen enligt Göran Persson ha sagt:

- Min syn är helt i linje med den uppfattning som Sveriges regering och riksdag har och jag beklagar mitt uttalande.

Framtida statsbesök

- Vi har också diskuterat framtida statsbesök, hur vi kan göra dem mer effektiva, få ut mer av dem ur ett politiskt perspektiv genom medverkan från regeringshåll men också i kommersiellt perspektiv, sade Persson.

Om uttalandet skulle få några konsekvenser framgent för statsbesök sade Persson att det var något som skulle ses över.

Anledning till självkritik

-Det finns anledning att självkritiskt fråga sig om det varit någon brist i den information som givits, eller om det varit ett uttalande som fällts och som kommit att misstolkas.

Persson träffade kungen tillsammans med statssekreterare Lars Danielsson. Riksmarskalk Eliasson deltog också.

Persson påpekade att Sverige har utbyte med många länder som Sverige inte är fullt ense med i frågor om mänskliga rättigheter och demokrati.

-Det kan mycket väl bli aktuellt med ett statsbesök från Brunei, men vi har inga planer på det, sade han.

Besöket ska utvärderas

-Efter så lång tid med statsbesök har vi anledning att reflektera över vad vi får ut av dem. Egentligen är det en normal utvärdering. Nu får det ytterligare aktualitet, sade Persson.

Han hade ingen anledning att ifrågasätta kungens förklaring till uttalandena sade han, men karaktäriserade själv sultanens roll så här:

-Sultanen leder ett land, Brunei, som präglas av stora brister när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati, men som i sociala frågor har kommit långt.

Ifrågasätter inte kungens roll

Persson såg inte någon anledning att ifrågasätta kungens roll, den kompromiss som innebär en statschef utan politisk makt fungerar bra.

-Den kompromiss vi har i författningen har fungerat väl och jag ser ingen anledning att riva upp den.

Jonas Vesterdahl, TT