Radiotjänst förnekar jakt på äldre licensskolkare

”Det finns inget särskilt pensionärs- kommando”

NYHETER

ÖSTERSUND

Radiotjänst förnekar uppgifter om att man har anställt två kontrollanter med den enda uppgiften att leta rätt på pensionärer som inte har betalat sin tv-licens.

''Det finns inget särskilt pensionärskommando som driver in tv-avgifter från äldre människor'', säger Radiotjänsts vd Lars Lindberg i ett pressmeddelande.

Men enligt Östersunds-Posten har två kontrollanter som arbetar över hela landet med specialinriktning på äldre lockats med hög provision och bonus. Sedan i höstas har de lyckats få in närmare 400 obetalda licenser per månad, vilket motsvarar en månadsinkomst på 70000 kronor, skriver tidningen.

Radiotjänst berör inte deras inkomster i sitt pressmeddelande, utan understryker att man går särskilt försiktigt tillväga för att inte oroa personer på äldreboenden. Grundregeln är att de som har eget boende i ett servicehus ska betala licens.

Radiotjänsts marknadschef, Anna Pettersson, försvarar licenskravet på de äldre oavsett om de är blinda, döva eller dementa. Det avgörande är boendeformen, fastslår hon.

Nils Gustavsson, vice ordförande i Pensionärernas riksförbund, vänder sig i ett pressmeddelande mot marknadschefens attityd. Han påpekar att det finns särskilda bestämmelser när det gäller tv-licenser för personer i särskilda boendeformer och boendeformer med tv i samlingsrummen.

''Kommunen betalar då för denna tv-apparat och de boende behöver inte betala egen licens. Skälet är bland annat att många som bor på sjukhem är så dåliga att de har ytterst begränsad nytta av sin egen tv-apparat'', säger han.

Han påpekar också att Radiotjänst ville ändra på detta för några år sedan, men det satte kulturminister Marita Ulvskog stopp för.

Riksdagen skärpte för drygt två år sedan kraven på Radiotjänst. Bolaget ska under perioden 2002-2005 öka sina nettointäkter från tv-avgiften med 250 miljoner kronor.

I december 2003 fattade regeringen beslut om att tv-avgiften ska höjas med 60 kronor per år från och med årsskiftet. Avgiften är efter höjningen 1872 kronor per år eller 156 kronor i månaden.

TT