Journalisten Lennart Ljunglöf är död

NYHETER

Lennart Ljunglöf hörde till veteranerna på Aftonbladet och var under ett par decennier ledarskribent med internationella frågor som specialitet.

Ljunglöf började som journalist på en lokaltidning i sin hembygd, norra Skåne, och arbetade på Kvällsposten under 50-talet. Han anställdes av Victor Vinde på gamla Stockholms-Tidningen som utrikesredaktör och ledarskribent. 1966 kom han över till Aftonbladet.

Ljunglöfs engagemang präglades av upplevelserna under andra världskriget. Han var aktiv inom SSU men framför allt i en anti-nazistisk organisation, "Demokratiskt försvar". Det hade som naturlig konsekvens ett livslångt engagemang för Israel.

Under flera år följde Ljunglöf mer än de flesta skribenter utvecklingen i öststaterna och gav 1968 ut boken "Maktspel i Östeuropa". Han intresserade sig särskilt för Jugoslavien som han besökte regelbundet. I sin bok beskriver han den dragningskraft som Titos mer självständiga position gentemot Sovjetunionen utövade för de andra nationerna i östblocket.

Under senare år på tidningen stod kriget i Indokina i centrum för intresset, men Ljunglöf skrev också med stor kunnighet om problem i Västeuropa, inte minst tyska frågor. Han behandlade i sina kommentarer inte bara internationella relationer utan också ländernas inrikespolitik.

Vi samarbetade under många år och Lennart var en god kamrat. Jag uppskattade mycket hans äkta engagemang i alla väsentliga frågor som gällde demokratins problem och möjligheter i världen efter kriget.

Gunnar Fredriksson