Pingstkyrkan: En god början

NYHETER

Pingströrelsen är positiv till att den häktade pastorn har avsatts.

- Det är en god början, säger Dan Salomonsson, pastor i pingstförsamlingen i Uppsala.

Pingströrelsen har varit så kritisk mot församlingen i Knutby att man från centralt håll krävt att den ska upplösas.

När den 32-årige pastorn häktades ansåg man att en utomstående pastor borde ta över tills polisen är klar med sin utredning.

Dan Salomonsson, pastor i Uppsala, som skött en del av kontakterna med församlingen i Knutby, ser positivt på bytet av föreståndare i Knutby.

- Det är en bra start. Vill de ha vår hjälp så finns vi till hands. Jag har ringt och läst in ännu ett meddelande i dag.

Dan Salomonsson anser dock inte att bytet av pastor är tillräckligt.

- Det återstår mycket att titta på, exempelvis vad deras lära egentligen står för. Men det är ingen akut fråga just nu. Församlingen måste få chansen att samla ihop sig.

Det finns inga rapporter om att medlemmar sökt sig bort från församlingen. Däremot har flera personer sökt professionell hjälp.

Jens Kärrman