Kontostopp knäcker blufföretagen

Expert: "Jag tror att de byter bransch"

NYHETER

Blufföretagen som skickar ut falska fakturor är på väg att knäckas av postens och bankernas betalstopp.

-Jag tror att de byter bransch, säger Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel.

Under de senaste åren har problemen med bluffakturor vuxit lavinartat. Både företag och privatpersoner har allt oftare utsatts för bluffakturor som är svåra att skilja från korrekta betalningsuppmaningar.

Fakturorna har också varit så försåtligt utformade att de i lagens mening inte är kravbrev. Därmed har polisen haft svårt att agera. Bedrägerierna mot privatpersoner bedöms omsätta uppemot 500 miljoner kronor om året och mot företag i storleksordningen 1 miljard kronor om året.

Effektivt stopp

Men sedan Postgirot i början av januari bestämde sig för att stänga blufföretagens konton har situationen ändrats radikalt. Både posten och bankerna bevakar nu den lista över blufföretag som branschorganisationen Svensk Handel lagt ut på sin hemsida.

-Antalet klagomål till oss har nu gått ner med 90 procent och det är så nära en fullträff man kan komma, det är osannolikt bra, säger Dick Malmlund.

-Vi hade tidigare normalt omkring 50 klagomål om dagen, vid stora utskick 500. Nu ligger vi på mellan fem och åtta om dagen.

Ingenting hindrar personerna bakom blufföretagen att registrera helt nya bolag och därmed få tillgång till postgiro eller bankgiro. Men även den vägen har blivit betydligt smalare.

-Vi lägger ut dem på vår lista rätt så omgående när vi ser att de är blufföretag. Och på utskicken är det en betalningstid på tio eller trettio dagar. Under den tiden hinner bankerna in med en spärr, säger Malmlund.

-Om postgiro och bankgiro blir spärrade för dem är Sverige slut för de här företagen. För utländska konton är otänkbart. En företagare i dag transfererar inte pengar till ett utländskt konto utan att fundera över vad han håller på med, säger Malmlund.

Tror de ger upp

Dessutom arbetar Svensk Handel samtidigt med att se till att adressregisterföretagen inte säljer adresser till företagen på listan. Malmlund tror att blufföretagen kommer att fortsätta en tid och försöka hitta nya metoder. Men på ett eller två års sikt kommer de att ge upp om det blir för krångligt och för lite lönsamt, spår Malmlund.

-Jag tror det, om det stannar på dagens nivå blir det olönsamt. Det blir en annan nivå på intäkterna. Den här typen av bedrägerier kommer nog att långsamt försvinna. Jag tror att de byter bransch.

Efter kontostoppet i januari har blufföretagen försökt använda nya metoder. Dels har de lagt över verksamheten på nya bolag, dels har de börjat försöka gå över till bankgiro men bankerna har varit vaksamma.

-Sedan har de sålt sina fakturor till factoringbolag, som nu insett att de köpt bluffakturor. Ett av bolagen köpte för 430000 kronor, säger Malmlund.

Sten Gustafsson/TT