"En omtyckt person som alla litade på”

NYHETER

Personalen måste anmäla till socialtjänsten när man misstänker att ett barn blir sexuellt utsatt på förskolan.

– Man ska anmäla vid minsta misstanke, säger juristen Eva Ulveson på Skolverket.

Socialtjänsten är skyldig att genast starta en utredning och dessutom göra polisanmälan vid misstanke om brott mot barn.

Det yttersta ansvaret för barnen i förskolan har kommunen, även när förskolan är privat.

Här svarar ägaren till den privata förskolan på Aftonbladets frågor.

Vad gjorde du när du fick höra om övergreppen?

– Vi anmälde det till socialtjänsten och polisen samma dag. Vi hade ett samtal med Mikael och avstängde honom från jobbet samma dag.

”Fick bra omdöme”

Hade du kunnat förhindra övergreppen?

– Nej, det anser jag inte. Vi gjorde en registerkontroll på Mikael. Han hade ingen kriminell belastning. Vi tog referenser på honom från en skola där han vikarierat. Han fick ett bra omdöme och gjorde gott intryck på oss.

Varför märkte inte personalen något?

– Mikael var en omtyckt person som alla litade på. Personalen jobbar också ensam i vissa situationer – man är ju inte två som byter blöjor.

Läs också:

Mary Mårtensson