Här är tjejerna alltid bäst

Vid mönstringen får killarna jämt stryk av tjejerna i begåvningstest

NYHETER

Tjejerna är smartare än killarna.

Åtminstone de som söker sig till en utbildning i försvaret.

– De får alltid bättre resultat än killarna, säger Johan Lothigius, chefspsykolog på Pliktverket.

Däremot går det inte att dra slutsatsen att soldaterna blivit sämre eller dummare, anser han.

- Det är en naturlig variation när man gör många mätningar, kommenterar han uppgifterna om att den svenske soldaten blivit dummare.

Johan Lothigius uttalar sig bara om sitt område, begåvnings- och personlighetstesterna.

Och han säger att så kallad begåvning inte är det viktiga när man ska utbilda sig inom försvaret, utan personlighet.

- Men visst har det förändrat sig över tid. Det finns tecken idag på att individerna har det svårare. Ofta handlar det om deras sociala situation, många har varit utsatta för separationer till exempel.

"Har en bra självbild"

Samtidigt betonar han att det utvecklar ungdomarna.

- Det är saker som gör att man mognar tidigt. Det positiva med de unga idag är att de ofta är frimodiga och har en bra självbild, alltså hur de uppfattar sig i förhållande till andra.

Ändå kommer det så många rapporter om att unga, särskilt tjejer har så dåligt självförtroende. Märker inte ni det?

- Tjejerna som söker sig till oss får alltid bättre betyg i begåvnings- och personlighetstesterna än killarna. De har valt att komma till oss och är mycket motiverade till att göra sitt bästa.

Testa

Simone Söderhjelm