Ett ögonblick

... Berit Andnor, 49

Foto: lasse allard
behövde hjälp Barn och familjeminister Berit Andnor märkte att hon var beroende av andras hjälp när hon provade på att shoppa i rullstol i Sockholms city.
NYHETER

statsråd som testat om det går att shoppa i rullstol i Stockholms city.

– Ja, jag vill vara med och visa hur svårt det är att över huvud taget bara kunna komma in i affärer som rullstolsburen.

Vilka problem har du uppmärksammat?

– Att man är väldigt utlämnad och beroende av andra. Man måste få hjälp för att komma in. Trösklar är i vägen, man kan inte öppna dörrar själv för att de går åt fel håll och många passager är för trånga. Ibland beror det på småsaker som är enkla att åtgärda, som genom att skaffa en ramp för trappor eller att fasa bort trösklar. Det här är problem som gäller även för människor som är ute med barnvagn.

Vad ska du göra åt problemen?

– Förra året tog vi i regeringen ett antal föreskrifter som ska få bort många av hindren. Vi ser också över plan- och byggnadslagen just nu för att utreda möjligheter till sanktioner. Vi vill på olika sätt tydliggöra för allmänhet och näringsidkare de problem som finns.

Skärpta lagar?

– Jag hoppas att våra föreskrifter ska hjälpa, de har inte funnits så länge så det är fortfarande många som inte känner till dem. Men jag kommer att följa frågan på olika sätt, bland annat genom kontinuerliga kontakter med handikapprörelsen, handikappombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Ett tillgängligare Sverige – för alla.

Anette Holmqvist