Förhandlingar om Skandiamiljarder

Livbolaget kräver ersättning av Skandia

NYHETER

Möjligheterna ökar nu för pensionsspararna i Skandia Liv att få kompensation för den uteblivna ersättningen vid försäljningen av kapitalförvaltnings- bolaget SAM.

Skandia Livs vd Urban Bäckström har börjat diskutera ersättningsfrågan med Skandia.

Trycket på Bäckström från pensionsspararna och Konsument- ombudsmannen, KO, att kräva ersättning från Skandia har varit stort. Och nu har han bestämt sig.

Skandia sålde kapital- förvaltningsbolaget SAM 2002 till Den norske Bank för 3,2 miljarder kronor. Skandia Liv fick inte ett öre av köpeskillingen.

Större delen av de förvaltade tillgångarna på drygt 200 miljarder kronor tillhörde försäkringsspararna i livbolaget. Och utan dem hade SAM inget större värde har kritikerna hävdat.

Olovlig vinstutdelning

- Vi tycker nu att det nu finns tillräcklig grund för att kunna hävda att det kan vara frågan om olovlig vinstutdelning, säger Skandia Livs vd Urban Bäckström till TT.

-Det finns lite olika åsikter inom juristkåren. Men vi tycker att den här frågan är så viktig att den bör få ett auktoritativt avgörande.

Han hänvisar till den utredning som professor Jan Kleineman gjort för Skandia Livs räkning och som visar att det finns rättslig grund för Skandia Liv att ställa krav på Skandia när det gäller kapitalförvaltningsavtalet

Därför har Skandia Liv börjat diskutera frågan med Skandia om att inleda ett skiljedomsförfarande, men han vill inte kommentera hur mycket pengar Skandia Liv tänker kräva av Skandia.

Björnsson

Skandias styrelseordföranden Björn Björnsson hoppas att det inte tar så lång tid att enas med Skandia Liv om hur den känsliga ersättningsfrågan ska hanteras.

-Vad vi nu pratar med Skandia Liv om är formerna för hur vi ska gå vidare. Ett skiljeförfarande är väl det som de flesta tycker är den naturliga formen, säger Björn Björnsson till TT.

Han utesluter inte att det kan bli frågan om en uppgörelse i godo.

-Men då krävs det att båda parter vill det. Kommer man inte överens om någonting återstår ju en stämning i tingsrätten, som jag hoppas och tror att alla inblandade parter vill undvika.

Genombrott

Ett genombrott för försäkringsspararna, kommenterar Arne Ruth, ledare för Föreningen grupptalan mot Skandia.

-Det här är ett mycket viktigt principiellt steg framåt. Med det här erkänner de att det finns en skuld, säger han till TT.

Föreningens anspråk på moderbolaget Skandia är två miljarder kronor.

-Blir det en lägre summa kan vi fortfarande väcka en grupptalan mot Skandia, säger Ruth.

KO är nöjd med beskedet att Skandia Liv vill diskutera ersättningsfrågan med Skandia:

-Jag är självklart nöjd och inte särskilt förvånad över att den av mig initierade utredningen av advokat Stefan Lindskog har fått juridiskt stöd, säger Karin Lindell.

-Jag har fört fram tidigare är att det är två miljarder kronor som Skandia Liv borde tillföras.

Skandiatvisten

CG Ström/TT