Joannas befälhavare misstänks för brott

Kaptenen på lastfartyget kan ha brutit mot väjningsreglerna

NYHETER

Polis och åklagare tror att kaptenen bröt mot väjningsreglerna när hans fartyg krockade med Stena Nautica.

- Han har ålagts reseförbud och har daglig anmälningsplikt hos polisen i Falkenberg, säger kammaråklagare James van Reis.

- Misstanken är sammansatt av ett antal omständigheter som har med navigation och utrustning på fartyget att göra. Det handlar om navigationsfelaktigheter och beteendet rent allmänt hos kaptenen som kan relateras till den här olyckan, säger kammaråklagare James von Reis, som är sjöåklagare i västra Sverige.

Fel på radarn

Lastfartyget Joanna hade fel på radarsystemet vid olyckstillfället. Men en annan radar fungerade utmärkt, även om den är av äldre modell. Därför tror inte Sjöfartsinspektionen att det kan vara orsaken till olyckan.

- Det bidrar till misstankarna, säger James von Reis.

Den polske befälhavaren är skäligen misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och har meddelats reseförbud och anmälningsskyldighet dagligen till polisen i Falkenberg.

Att åklagaren vidtagit de åtgärderna beror på att man är rädd att kaptenen lämnar landet under pågående utredning.

-Sammanfattningsvis finns det en sådan grad av misstanke att vi måste ha kvar honom här. Hur länge han måste stanna i landet får vi se, säger James von Reis.

Skyller på Stena Nautica

Den polske befälhavaren har lagt skulden för kollisionen på Stena Nauticas befälhavare. Han har sagt att det var Joanna som skulle väja och inte Stena Nautica. Enligt den polske kaptenen krockade de båda fartygen för att Stena Nautica väjde åt samma håll som Joanna.

- De skyller tydligen på varandra här. Men brottsmisstanken är tydligare mot den polske befälhavaren utan tvekan, säger James von Reis.

- Det betyder inte att det inte finns misstanke även mot Stena Nauticas befälhavare, men där finns inte anledning att ta till några tvångsmedel. Han är ännu inte hörd så det finns ingen konkret misstanke mot honom. Där pågår fortfarande analys.

TT , aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM