”Sex med barn alltid våldtäkt”

BO kräver hårdare kontroll av dagispersonal

Foto: ANNA CLARÉN
”SKÄRP LAGEN” – Det här är förskräckligt, säger barnombudsmannen Lena Nyberg, som följt Aftonbladets artikelserie om hur en förskollärare förgrep sig sexuellt på dagisbarnen. Nu kräver hon skärpt lagstiftning – både när det gäller sexualbrottslagen och lagen om registerkontroll.
NYHETER

Nu kräver barnombudsmannen Lena Nyberg att lagen om registerkontroll av förskolepersonal skärps.

– Även praktikanter ska kontrolleras – och andra som jobbar tillfälligt i barngrupperna, säger Lena Nyberg.

2001 infördes lagen om registerkontroll av personal inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Lagen tillkom för att skydda barn mot sexuella övergrepp. Den innebär att personalen kontrolleras i brottsregistret före anställning. Lagen gäller bara anställningar från 2001.

– Vi drev kravet på registerkontroll hårt, säger Barnombudsmannen, Lena Nyberg.

Men BO är inte helt nöjd med lagen.

– Vi vill att även praktikanter – och andra som tillfälligt jobbar i barngrupperna – ska kontrolleras. Alla som kommer att vara ensamma med barnen, säger Lena Nyberg.

Alla följer inte lagen

Skolverket stöder BO:s krav och kritiserar lagen om registerkontroll i en uppföljning 2003 på uppdrag av regeringen.

Det finns personal som arbetar i barnverksamheterna – utan att vara anställda där – men som inte omfattas av lagen. Till exempel personal inom socialtjänsten, fastighetsförvaltningen och fritidsförvaltningen.

Lagen följs inte heller som den ska av arbetsgivarna. Vid en femtedel av alla plötsliga vakanser begärs inga registerutdrag in alls.

Trots lagen så avslöjas nya pedofiler på förskolorna varje år, personer som tidigare varit ostraffade.

– Det är ett oerhört allvarligt problem. Men tyvärr finns det inget hundraprocentigt skydd mot pedofiler i skolan, säger Lena Nyberg.

Ett stort ansvar

– Det ligger därför ett stort ansvar på alla vuxna, om vi ska kunna förhindra sexuella övergrepp på förskolorna. Det krävs att vi är väldigt vaksamma, har god kontroll och lyssnar på barnen.

BO är också kritisk till förslaget till ny sexualbrottslag från justitiedepartementet.

Enligt förslaget ska sexuella handlingar mot barn kunna dömas som våldtäkt. Men bara om kränkningen är jämförbar med den som uppkommer vid påtvingat samlag.

– Kommentaren har gjort oss oroliga. Den gör en allvarlig inskränkning, genom att säga att övergreppen ska vara samlagsliknande för att kunna dömas som våldtäkt, säger Lena Nyberg.

BO kräver en skärpning av lagen och en tydligare lagtext.

– Alla grova sexuella handlingar mot barn bör betraktas som våldtäkt. Det finns många grova sexuella handlingar som inte är samlagsliknande, men som är lika kränkande för ett barn som ett samlag, säger Lena Nyberg.

”Fruktansvärt kränkande”

Justitiedepartementet kommenterar själv i sin promemoria, att ”utvidgningen av våldtäktsbestämmelsen torde bli ytterst begränsad”.

Dagispedofilen stoppade sin snopp i 4-åriga Sagas mun. Han dömdes för grovt sexuellt utnyttjande. Var det våldtäkt?

– Absolut. Det borde vara våldtäkt. För ett barn är det fruktansvärt integritetskränkande, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen reagerade starkt på Aftonbladets artikelserie om dagispedofilen.

– Det här är förskräckligt. Men jag kan inte säga att jag är förvånad, eftersom pedofiler söker sig till verksamheter med barn, säger hon.

”Viktigt att veta”

Lena Nyberg tycker att det är bra att Aftonbladet belyser ämnet.

– Det är så många tabun i det här. Då är det viktigt att visa att det förekommer. Det är inte vanligt med sexuella övergrepp på förskolor. Man bör därför inte bli skräckslagen och inte våga skicka sina barn till dagis, säger Lena Nyberg.

– Men det händer ändå så ofta, att vi måste bli varse att det sker.

– Man kan ju fråga sig hur förskolan fungerat, när någon haft möjlighet att göra så här utan att personalen upptäckt det.

Alla kollas i polisens register före anställning

Skärp kraven på kontroll av all dagispersonal. Det kräver barnombudsmannen Lena Nyberg i dag. I tre dagar har Aftonbladet skildrat sexuella övergrepp på en förskola utanför Stockholm och berättat om barnen som blivit dagispedofilens offer. I dag ställer vi frågan: Vågar vi lämna våra barn på förskolan?

Mary Mårtensson