”Barnen är rättslösa utan bevis”

NYHETER

Juristen Anna Kaldal har studerat hur sexbrott mot barn hanteras av rättsväsendet.

– Barn utan språk har nästan ingen möjlighet att få sin sak utredd. De är i många avseenden rättslösa, säger hon.

Foto: lotte Fernvall
– Små barn är rättslösa – om det varken finns teknisk bevisning eller vittnen, säger juristen Anna Kaldal.

Flera av föräldrarna är kritiska till hur polisen och åklagaren skötte förundersökningen mot dagispedofilen.

Polisen gjorde ingen teknisk undersökning av brottsplatsen (förskolan).

Bara två av åtta barn fick en rättsmedicinsk undersökning.

Inga expertvittnen åberopades.

Barnen förhördes på polishuset – inte hemma eller på dagis.

– Det låter som ett skolboksexempel på en polisutredning, som inte hållit högsta nivå, säger juristen Anna Kaldal.

– Enligt Riksåklagaren ska polis och åklagare göra breda förundersökningar, när det gäller barn. Små barn är rättslösa, om det varken finns vittnen eller teknisk bevisning. Då har man bara barnens egen utsaga att gå på, säger hon.

Få sexbrott mot barn leder till åtal

Anna Kaldal sammanställde vid Stockholms universitet 2003 en studie om bevisprövning vid sexualbrott mot barn.

Studien visar att bara 16 procent av förundersökningarna leder till åtal. Och att bara enstaka åtal leder till fällande dom.

Kammaråklagare Stefan Lindblom i Stockholm ledde förundersökningen mot dagispedofilen. Han tillbakavisar kritiken.

– Jag menar att förundersökningen är lyckad, eftersom det blev en fällande dom och tre års fängelse. Få sexualbrott mot barn leder till åtal och fällande dom. Jag är mycket nöjd, säger han.

Föräldrarna anser att polisförhören med barnen sköttes inkompetent.

– Nej. Det kan jag säga, att det har varit oerhört kompetenta förhör med barnen. Förhören har varit så att uppgifter har kommit fram. De flesta barn säger ingenting överhuvudtaget i sådana här sammanhang, säger Stefan Lindblom.

Gör så här om du misstänker något

Mary Mårtensson