Uppemot 200 döda när tåg exploderade

Jordskalv orsakade urspårning i Iran

Foto: AFP
Katastrof. Godståget var lastat med den oerhört lättantändliga kombinationen av gödsel, bensin och svavel.
NYHETER

NEYSHABUR

Uppemot 200 människor dödades och 350 skadades på onsdagen när ett godståg lastat med farliga ämnen spårade ur och exploderade i nordöstra Iran.

  På kvällen kände man till att 183 människor omkommit och 350 skadats, men det befarades att fler döda skulle hittas och att svårt skadade skulle avlida.

Karta: Dino Stén

  - 183 döda har påträffats och det kan finnas fler i spillrorna av en närbelägen by, sade Hasan Hadiani, talesman för guvernören i området.

  Enligt honom var dessutom 260 personer så illa skadade att de hade förts till sjukhus.

  Olyckan inträffade nära staden Neyshabur (Nishapur) sju mil väster om Mashhad i nordöstra Iran.

Farlig last

  Tåget var lastat med svavel, bensin och gödningsämnen.

  Det hade 51 vagnar och stod under morgonen parkerat på stationen. Men plötsligt en tåget rulla och spårade därefter ur. Explosionen inträffade när brandmän redan var i färd med att släcka en brand som hade uppstått vid urspårningen.

  När tåget exploderade uppmättes ett skalv på 3,6 på Richterskalan i samma område. Det var ännu på kvällen inte klarlagt om skalvet berott på explosionen eller tvärtom.

  Explosionen överraskade både brandmän och nyfikna åskådare som stod för nära.

Fem byar

  Bland de omkomna fanns såväl åskådare som en del av de 200 brandmän som fanns på plats för att bekämpa den inledande branden.

  - Fem byar har förstörts, sade en tjänsteman i Khorasan-provinsen till den statliga nyhetsbyrån Irna.

  - Olyckans omfattning är större än vi först trodde, förklarade han.

  Katastrofen inträffade i närheten av Khayyam, där den persiske nationalpoeten Omar al-Khayyams gravmonument ligger, utanför staden Neyshabur. Explosionen hördes ända till provinshuvudstaden Mashhad, drygt sju mil bort, rapporterade Irna.

  En av Irnas medarbetare i området fanns bland de omkomna.

De värsta tågkatastroferna

TT-Reuters