Första bilden på Alzheimer

NYHETER

Här är den första bilden på en Alzheimersjuk hjärna.

Bilden har tagits med en ny svensk teknik som gör det möjligt att upptäcka sjukdomar långt tidigare än i dag.

Nu kan vi ställa diagnos på ett mycket tidigt stadium, och dessutom studera exakt vad olika läkemedel har för effekter i hjärnan, säger forskaren Bengt Långström.

Bilderna, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Annals of Neurology, presenterades vid en presskonferens i Stockholm på onsdagen.

De har producerats av en forskargrupp från Karolinska institutet, Uppsala universitet, företaget Imanet i Uppsala och University of Pittsburgh i USA.

De amerikanska forskarna lade grunden till genombrottet genom upptäckten av en substans, kallad Pib (Pittsburgh Compound B), som fäster sig vid anhopningar, plack, av äggviteämnet amyloid.

Alzheimer på bild

Anhopningar av amyloid i hjärnan är typiskt för människor som drabbats av alzheimer. Placken förhindrar signaler mellan hjärnans nervtrådar, med minnesförlust, talsvårigheter och personlighetsstörningar som följd.

Forskarna i Sverige försåg Pib-substansen med ett spårbart radioaktivt ämne och injicerade den sedan i kroppen på 16 patienter med alzheimer och nio helt friska individer. Sedan togs bilder på försökspersonernas hjärnor med PET-kameror. PET står för positronemissionstomografi.

Bilderna är mycket avslöjande. I alzheimerpatienternas hjärnor syns tydligt hur pib-substansen samlats i anhopningar där den fäst sig vid amyloidplacken. I de friska personernas hjärnor har däremot substansen spritt sig i den vita hjärnsubstansen.

Tidig diagnos

- Det här är ett väldigt stort framsteg. Vi kan nu följa sjukdomens förlopp, vilket är helt nytt, säger Bengt Långström, forskare vid Imanet.

-Hittills har vi inte haft något säkert sätt att fastställa om en person har alzheimer eller inte, och sjukdomen har varit möjlig att upptäcka först på ett sent stadium.

Han tror att PET-tekniken snart kommer att kunna ge liknande insikter om en rad olika sjukdomstillstånd. Enda problemet är att hitta lämpliga biologiska molekyler som går att spåra i kroppen.

-Om den biten löses kommer vi att kunna spåra både demens och tumörer tidigt och snabbt. Metoden kommer också att bli ett helt nytt verktyg inom läkemedelsindustrin.

Roland Johansson/TT