Stena Nautica bröt mot säkerhetsregler

Chaufförer låg och sov i sina lastbilar

NYHETER

GÖTEBORG

När det polska lastfartyget Joanna i måndags morse rände in i sidan på Stena Lines färja Stena Nautica kunde det ha slutat i en katastrof, eftersom Stena Line bröt mot internationella säkerhetsregler.

Stena Nautica.

De flesta av de 62 danska långtradarchaufförerna låg nämligen och sov i förarhytterna på sina bilar på nedersta bildäck då kollisionen inträffade.

Enligt internationella säkerhetsföreskrifter ska fartygets kapten se till att inga passagerare har tillgång till bildäck under färden, skriver danska tidningen Jyllands-Posten.

Det polska lastfartyget Joanna belades på onsdagen med kvarstad av Göteborgs tingsrätt. Kvarstaden är en säkerhetsåtgärd som innebär att den ekonomiska tillgång som Joanna utgör finns kvar i Sverige, om det polska rederiet skulle tvingas ersätta Stena Line ekonomiskt för skadorna vid kollisionen.

Kräver 12 miljoner dollar

Beslutet om kvarstad fattades efter en ansökan från Stena Line. I den yrkade Stena på ett skadeståndsbelopp om tolv miljoner dollar och på att få eventuella rättegångskostnader betalda av det polska rederiet. Joanna får nu inte lämna hamn förrän antingen Stena och det polska rederiet har förlikats om ett skadeståndsbelopp eller frågan avgjorts i domstol efter en stämningsansökan från Stena.

Stena Nautica kommer sannolikt inte att kunna flyttas till sin ordinarie plats i Varbergs hamn förrän i helgen. Färjan ligger i djuphamnsdelen, dit den fördes efter kollisionen.

Tidigare bedömde man att flyttningen skulle kunna ske på fredag.

- Arbetet med att koppla kranen har tagit lite längre tid än beräknat, så flytten blir troligast någon gång under helgen, säger Joakim Kenndal, informationsansvarig på Stena Line, till TT.

På torsdagen pågick arbetet med att koppla vajrar runt färjan så att den kran, som rekvirerats från Grenå i Danmark, kan hålla färjan på rätt köl i samband med att vattnet pumpas ur. Risken för kantring bedöms öka i samband med länspumpningen.

En stor mängd vatten strömmade in i färjan genom hål som uppstod vid kollisionen.

TT