Läkare och lärare jobb att satsa på

NYHETER

Läkare eller lärare - där har du de hetaste yrkena i år och några år framöver.

Men jobbar du inom it-sektorn får du vänta till nästa år innan det vänder på allvar.

Foto: HENRY LUNDHOLM
LIGGER BRA TILL Peter Carlsson, akutläkare, Anna Göras, sjuksköterska, och Kjell Dahl, kirurg, på Sös-akuten i Stockholm. - Det är glädjande att dom tycker att vi har framtidsyrken, men det är inte de signaler politikerna sänder ut, säger Kjell Dahl.

- Vi ser ett ljus i tunneln för it-yrken. Branschen har bottnat och vänt uppåt, säger Tord Strannefors, prognoschef på Ams.

Lågkonjunkturen har varat i tre svåra år. Ända sedan it-bubblan sprack och drog med sig telekomsektorn in i mörkret.

- Vi lyfter fram it-yrkena i vår rapport. Det överskott vi har i dag kommer gradvis att krympa och sedan övergå till en brist. Vi har överskott i år och kanske nästa år, men sedan börjar det krympa ihop, säger Tord Strannefors.

Många går i pension

De bästa framtidsutsikterna har annars läkare och gymnasielärare.

Det hänger samman med gigantiska pensionsavgångar.

Fram till 2015 pensioneras 60 procent av dagens alla gymnasielärare. På läkarsidan handlar det också om höga pensionstal.

Men den offentliga sektorn ska ju krympa kostymen. De flesta bristyrken i dag är inom just offentlig sektor. Hur rimmar det?

- Om vi börjar med läkare och sjuksköterskor, så har vi gått från gigantiska bristtal till successivt dämpade. Bristtalen kommer att sjunka. Kanske inte på allmänläkarsidan, men på sjuksköterskesidan får vi en dämpning, säger Tord Strannefors.

Obehöriga lärare

- På lärarsidan sker det en växling nu. Elevunderlaget krymper på grundskolenivå, men ökar på gymnasiesidan, när den stora elevkullen mellan 1988 och 1992 ska in.

Hur löser vi den gymnasielärarbrist som då uppstår?

- Där måste man fylla på med obehöriga lärare. Jag tycker inte det är realistiskt att utbildningssystemet ska hinna korrigera detta, säger Tord Strannefors.

Leif-Åke Josefsson

ARTIKELN HANDLAR OM