Svensk protest mot muren på Västbanken

"Israels barriärbygge stríder mot Genèvekonventionen"

NYHETER

Säkerhetsbarriären som Israel håller på att bygga på Västbanken strider mot de internationella lagar som gäller för ockuperat område.

Israel måste upphöra med bygget och betala skadestånd till drabbade palestinier.

Det skriver den svenska regeringen i en inlaga till Internationella domstolen i Haag, där barriärbygget ska behandlas på måndag på begäran av FN:s generalförsamling.

Sverige är ett av 44 FN-länder som har yttrat sig till domstolen och Svenska Dagbladet har tagit del av den svenska inlagan.

Regeringen skriver att Israel har rätt att uppföra en barriär på israeliskt territorium, men inte på ockuperad mark. Det strider mot bland annat Genevekonventionen.

Regeringen anser att bygget möjligen också bryter mot Barnkonventionen och annan internationell humanitär rätt som Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Sverige protesterar bland annat mot att palestinsk egendom har beslagtagits och förstörts under uppförandet av barriären. Den har också hindrat palestinier från att ta sig till jordbruksmark, skolor, arbetsplatser och sjukhus.

TT