Sexstrid i v kan bli fall för polisen

Ali Esbati i Ung vänster: Jag ser oerhört allvarligt på relations- kartorna

NYHETER

Sexstriden i Ung vänster kan bli ett fall för polisen.

Vid en presskonferens i kväll sa avgående ordföranden Ali Esbati om relationskartorna:

– Jag ser oerhört allvarligt på dem.

Aftonbladet kunde i dag avslöja det sexbråk som nu skakar Ung vänster med full kraft. Sedan tidigare hade förbundet kallat till presskonferens i kväll – och nu blev den den välbevakad.

Ett 25-tal journalister och fotografer och ytterligare ett antal åhörare fanns på plats. Liksom ett antal av de kvinnor som pekats ut på de sexkartor och anklagelser som använts i den interna striden.

Gjort allt för att hemlighålla

Den avgående ordföranden Ali Esbati ville inte närmare kommentera striden.

– Vi har viktiga politiska problem. Vi som förbundsstyrelse har inte kunnat agera, sa Ali Esbati.

– Därför måste vi återföra frågan till det högsta beslutande organet, nämligen den extra förbundsstämman.

Förrförra helgen beslutade Ung vänsters styrelse att hålla extrakongress i mars. Samtidigt meddelade ordföranden Ali Esbati att han avgår.

Ledningen för Ung vänster har gjort allt för att hemlighålla orsaken till de inre striderna. Men hundratals inlägg i ett internt internetforum avslöjar att turbulensen bottnar i en härva av sexuella anklagelser och trakasserier.

”Mår dåligt av situationen”

– Situationen är väldigt märklig och ohållbar. Det finns ett antal personer som inte vill vara kvar i styrelsen för att de mår dåligt av situationen. Och jag är en av dem, säger Ali Esbati.

Han säger att det finns flera skäl till att förbundsstämman extrainkallas. Samtidigt kvarstår att flera kvinnliga medlemmar har vittnat om hur de förföljts och vice ordföranden Hans Linde har på det interna forumet skrivit:

– Jag önskar att jag kunde säga att man inte misskrediterat tjejer genom att systematiskt hänga ut deras sexliv.

”Kartlagt våra sexliv”

– Jag önskar att jag kunde säga att ingen i förbundsstyrelsen kartlagt våra sexliv för att använda dem emot oss. Men det kan jag inte, för det är faktiskt så.

Vid kvällens presskonferens konstaterade Ali Esbati att han är en av dem som drabbats av relationskartorna.

– Ja, jag har funnits med på någon karta, säger han.

Kommer ni att polisanmäla detta?

– Det får vi fundera på. Men det är upp till personerna och inte förbundet.

Mattias Lundell, Hans Österman