I polisförhör om nya brott

Skandia- direktörs pension på 97 milj misstänks vara olaglig

NYHETER

Vid ett nytt förhör i går utökades brottsmisstankarna mot Skandias förre vd Lars-Eric Petersson. Han misstänks bland annat att ha roffat åt sig en pension på 97 miljoner.

- Helt fel, säger hans advokat Torgny Wetterberg.

Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
Hörd av polisen - igen I går var Skandias förre vd Lars-Eric Petersson tillbaka på Kungsholmen för nya förhör hos polsen där. Nu misstänks han för fler brott.

Strax före klockan 11 i går anlände Lars-Eric Petersson och advokat Torgny Wetterberg till polisens högkvarter på Kungsholmen i Stockholm.

Flera timmar

Förhöret tog flera timmar.

Skandias förre koncernchef delgavs misstanke om grov trolöshet mot huvudman i två fall.

Beloppsbegränsningen, "taket", på Skandias bonusprogram Wealthbuilder togs bort. Det kostade Skandia omkring 550 miljoner kronor. Lars-Eric Petersson har pekats ut som ansvarig.

Genom ett tillägg till ett tidigare avtal blev Lars-Eric Petersson berättigad till 97 miljoner kronor i pension. Det stred mot vad styrelsen hade beslutat.

Lars-Eric Petersson förnekar brotten och hävdar att det var Skandias styrelse som tog bort taket på Wealthbuilder.

Detta skedde dock inte genom ett uttryckligt beslut, utan var följden av att bonusprogrammet förlängdes att gälla ytterligare en tid, hävdar han.

Vad gäller pensionsavtalen har överåklagare Christer van der Kwast, som leder brottsutredningen, och Lars-Eric Pettersson olika uppfattning.

Förbättrade villkor

- Polisen ser det som att Petersson har tillskansat sig pengar. I realiteten har han avstått pengar, säger Torgny Wetterberg.

Lars-Eric Petersson var inte med i Wealthbuilder, däremot i det andra bonusprogrammet Sharetracker, vilket skulle ge honom drygt 100 miljoner kronor.

Våren 2000 beslutade Skandias styrelse att förbättra pensionsvillkoren för den svenska ledningsgruppen.

I gengäld skulle direktörerna avstå från Sharetracker-pengarna.

Det visade sig att Lars-Eric Pettersson då skulle få mindre pengar än enligt Sharetracker-programmet.

Ser inget fel

Genom tilläggsavtal justerades slutligen hans pension till 97 miljoner. Torgny Wetterberg ser inget fel i detta.

- Polisen hävdar att när Lars-Eric Petersson får de pengarna som han ursprungligen var berättigad till, då är det fel. Då är det brottsligt.

Misstankarna grundas på den utredning om Skandiaskandalen som advokat Otto Rydbeck presenterade i slutet av november.

De tidigare brottsmisstankarna mot Petersson gäller hans hyrvåning på Strandvägen som han lät renovera för fyra miljoner kronor.

Huvudpersonerna förnekar skuld

Andreas Harne