Allvarliga fel hos utländska flygbolag

Vart femte plan fick inte lyfta

NYHETER

STOCKHOLM

Över hälften av alla utländska flygplan som har inspekterats vid stickprovskontroller i Sverige de senaste fyra åren har fått så allvarliga anmärkningarna att Luftfartsverket kontaktat myndigheterna i bolagets hemländer.

Luftfartsinspektionen har gjort 261 oanmälda besiktningar av utländska plan, både passagerarflyg och transportplan under de fyra åren.

I en femtedel av de granskade fallen har felen varit så allvarliga att flygplanen inte har fått lyfta med passagerare förrän felen har åtgärdats, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Den vanligaste bristen är att nödbelysningen inte fungerar i flygkabinen.

Luftfartsverkets tillståndsavdelning har inte givit något bolag flygförbud i Sverige, trots att samma bolag kan återkomma flera gånger med allvarliga brister.

Hela listan på kritiserade plan

Sveriges Radio har sammanställt en lista på de flygbolag vars plan blivit kritiserade vid Luftfartsinspektionens kontroller. Några bolag förekommer flera gånger på listan. De har alltså fått allvarlig kritik vid flera tillfällen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM