Jaldung friades av tingsrätten

Förre polismästaren helt friad från anklagelser

NYHETER

Förre polismästaren i Göteborg Håkan Jaldung friades i dag av tingsrätten i Göteborg. Klockan 14 meddelade tingsrätten att åtalet mot Jaldung ogillades.

Foto: tomas johansson
Håkan Jaldung (arkivbild).

Beslutet att åtala Jaldung togs av justitieombudsmannen Jan Pennlöv i juni förra året.

Varken Pennlöv eller någon annan på JO ville på fredagen kommentera den friande domen.

- Nej, vi har inga kommentarer för närvarande. Vi måste först sätta oss in i domen, säger Rolf Andersson, handläggare, till aftonbladet.se.

Spärrade av skolgård

JO ville inte heller säga något om ett eventuellt överklagande.

Håkan Jaldung var ansvarig kommenderingschef under EU-toppmötet i Göteborg. Han åtalades för olaga frihetsberövande alternativt grovt tjänstefel eller tjänstefel i samband med polisens insats vid Hvitfeldska gymnasiet i juni 2001.

Åtalet följde på Jaldungs beslut att låta spärra av gymnasiet torsdagen innan toppmötet startade. En flera hundra meter lång mur av containrar sattes upp och sammanlagt 650 personer frihetsberövades. 450 personer greps i klump utan individuell prövning. Många av dessa kroppsvisiterades också.

Håkan Jaldung sa inför tingsrätten att det enligt hans bedömning fanns en allvarlig risk för brott skulle begås på skolan. Enligt rätten har åklagaren inte motbevisat detta.

Befinner sig utomlands

Håkan Jaldungs försvarsadvokat Lars Schmidt är nöjd med domen.

- Jag kan inte vara annat eftersom det är ett ogillande av åklagarens talan. Det är också ett erkännande och en upprättelse för Håkan Jaldung, för hela poliskåren och för de polismän som skyddade EU-toppmötet. Och naturligtvis ett nederlag för chefs-JO, säger Schmidt till TT.

- Under två års tid utsattes Håkan Jaldung för en massiv kritik för sitt handlande, en kritik han inte kunnat bemöta förrän under rättegången.

Jaldung själv befinner sig utomlands. Lars Schmidt kommer att ge honom besked om domen i kväll.

- Vad den här domen visar, är att våld inte lönar sig. Konsekvensen blir att polisen, i Göteborg och på andra ställen, kommer att vara mera säker på hur den ska hantera stora folksamlingar och ordningsstörningar, säger Schmidt.

Pensionerades i förtid

I februari förra året avslöjade Aftonbladet att den då 58-årige Håkan Jaldung begärt att få få gå i pension, sju år i förtid.

- Det är mitt eget beslut. Polismyndigheten har önskat att jag skulle fortsätta men jag har sagt nej, sa Jaldung då till Aftonbladet.

Efter en begäran från Rikspolisstyrelsen tillstyrkte Arbetsgivarverket en uppgörelse som innebar att Jaldung får 65 procent av lönen fram till 65 års ålder.

Den förtida pensioneringen betalas av Rikspolisstyrelsen och innebär en sammanlagd kostnad på närmare 3,1 miljoner kronor.

Caroline Olsson