Surfare slipper räkningar efter ny dom

KO vann mot bolag med tveksamma affärsmetoder

NYHETER

Det är inte tillåtet att skicka ut räkningar utan att en beställning är gjord. Och det gäller även på internet.

Det är innebörden av en ny dom i Marknadsdomstolen.

Konsumentombudsmannen KO tycker att internetföretaget Trom Brom Sroms affärsmetoder är mycket tveksamma. Företaget har haft webbplatser med länkar som nätsurfare tryckt på. Trom Brom Srom har hävdat att nätsurfarna därmed ingått ett avtal trots att de inte själva förstått det. Så småningom har de som länkat sig vidare från webbplatsen fått räkningar som de ställt sig helt frågande inför.

KO har stämt företaget till Marknadsdomstolen som i huvudsak ger KO rätt. Inte heller nätföretag får skicka ut fakturor om det inte finns en tydlig beställning av en vara eller tjänst. Dessutom måste företaget lämna ordentlig information om villkoren för affären, pris och ångerrätt.

Nöjd med domen

- Det här är en viktig principfråga. Och i stort sett är jag nöjd med domen. Det här fastställer att man inte får skicka fakturor till internetsurfare utan uttryckliga beställningar. Och man ska få information om villkoren, betalningen och ångerrätten, säger Jenny Jensen, jurist på KO.

Domen innebär att marknadsdomstolen nu har slagit fast en praxis som ger KO möjlighet att snabbare agera mot nätföretag som missköter sig. Därmed kan KO utfärda vitesförelägganden mot företag som bryter mot reglerna. Det kan handla om viten på ett par hundratusen kronor.

Inga avtal för barn

På en punkt får KO smäll på fingrarna av Marknadsdomstolen. KO hävdar att det inte är okej att skicka faktura till den som innehar det telefonnummer som beställningen gjorts från, utan att identifiera vem som faktiskt gjort beställningen.

Med den metoden kan till exempel föräldrar bli betalningsskyldiga för beställningar som barn gör på nätet. Men i den frågan får KO inget stöd i Marknadsdomstolens avgörande.

- Nej, de tar inte riktigt ställning till den frågan i den här domen. Men vi säger ju att barn inte kan ingå avtal, och varför skulle de kunna göra det på internet när de inte kan göra det annars? säger Jensen.

Företaget Trom Brom Srom har redan gått i konkurs och har därför inte försökt bemöta KO:s påståenden i domstolen.

Sten Gustafsson/TT