Lena Melin om Lars Ohly

NYHETER

Vem är Lars Ohly?

Lars Ohly är 47 år, stockholmare och en fanatisk Djurgårdare. Hans mor är lärare och hans far är kyrkoherde och kvinnoprästmotståndare. Han har två barn. Han har en lång politisk karriär bakom sig, har varit partisekreterare åt Gudrun Schyman och tillhör vänsterpartiets traditionalister.

Är han rätt person att leda vänsterpartiet tror du?

Av de kandidater som fanns så tror jag absolut att han är rätt.

Vilka är hans fördelar?

Han är en bra talare som är enkel att förstå. Han har ett stort engagemang i flera olika frågor och det är också en stor fördel för en partiledare.

Har han några nackdelar?

Han säger själv att han kan vara ilsk och långsint, det kan nog vara en nackdel personligen i alla fall. Hans politiska framtoning som traditionalist kan skapa problem politiskt eftersom det kan göra att samarbetet med regeringen kärvar.

Att han kallar sig för kommunist, tror att det skrämmer bort väljare?

Ja det skrämmer nog bort fler än det lockar till sig.

Tror du att han kommer att ena vänster- och högerfalangen inom vänsterpartiet?

Ja det tror jag absolut. Han står egentligen för partilinjen. Han har tillhört verkställande utskottet under en lång tid och varit partiets talesman i utrikespolitiska frågor under de senaste åren.

Han kommer att kunna ena de olika falangerna om han vill. En del tycker att det är ganska kul när det bråkas.

Li Dunkers Jonas Vesterdahl