Svensk man åt sin flickvän

Två kannibaler har dömts i Sverige - tre misstänkta fall

NYHETER

I Sverige kan det finnas minst fem kannibaler - personer som mördat och ätit upp delar av sina offer.

- I ett av fallen dracks det rött vin till, säger Olle Lindquist, docent i rättsmedicin.

Kannibalism är ytterligt sällsynt i Sverige. Men det förekommer ibland i samband med ovanliga, sadistiska styckmord.

För några år sedan gjordes en kartläggning av kriminella styckningar som skett i Sverige under åren 1961-90.

Undersökte 21 mord

Olle Lindquist var en av flera rättsläkare som arbetade med undersökningen, som byggde på bland annat polisutredningar, obduktionsprotokoll och domar.

Sammanlagt hittades 22 styckningar. Av dessa var 21 styckmord.

Det resterande fallet var en man som grävt upp sin begravda mor och sågat av hennes huvud och andra delar. I detta fall förekom emellertid ingen kannibalism.

- Men i två andra fall var det säkerställt att det förekommit, säger Olle Lindquist.

Kannibalism handlar inte om att äta upp hela kroppen, utan bara vissa delar.

I ett av fallen hade gärningsmannen avnjutit ett tiotal "måltider". Och någon gång druckit rödvin till som vid en gourmetmiddag.

I ett annat fall hade gärningsmannen gjort sig en smörgås med människokött som pålägg.

Fyra olika typer

De två säkra fallen inträffade i Karlstad 1969 och i Malmö 1979.

- Vi hittade också två-tre starkt misstänkta fall.

I de misstänkta fallen hade delar av kroppen skurits bort på ett mycket speciellt sätt. Utländska fall har visat att sådan styckning hört ihop med kannibalism.

När de styckningarna undersöktes delades de in i fyra kategorier:

Defensiv styckning, som utförs för att gärningsmannen lättare ska kunna göra sig av med kroppen eller försvåra offrets identifiering.

Aggressiv styckning, som utförs efter en mordakt präglad av raseri och kraftigt övervåld.

Offensiv styckning, där styckningen och ibland även mordakten är förknippad med sexuella aktiviteter.

Nekromanisk styckning, där gärningsmannen har som syfte att ta kroppsdelar som troféer från en död person.

Antalet fall ökar

Studien visade att de svenska kannibalerna fanns i den tredje gruppen som sammanlagt innehöll sju fall. En grupp där gärningsmännen också benämns lustmördare eller nekrosadistiska mördare.

I undersökningen av styckningarna visade det sig att fenomenet ökat kraftigt.

- De 20 första undersökta åren inträffade tolv styckningsfall. De sista tio åren hade vi tio fall, säger Olle Lindquist.

28-åringen gjorde en smörgås av sin mördade flickvän

30-åringen hade människokött i kylskåpet

Quick erkände hur han styckat pojken

Två frias för styckmord

Han mördade sin kollega

Anders Johansson

ARTIKELN HANDLAR OM