Styrelsen visste att det inte fanns något bonustak

NYHETER

Skandias styrelse visste att bonusprogrammet Wealthbuilder inte hade något tak.

Bonusutfallet diskuterades livligt på ett styrelsemöte i maj 2000 och på ett möte i revisionskommittén i augusti samma år.

Det säger Jan Birgersson, Skandias före detta huvudrevisor, i Svenska Dagbladet i dag.

Dessa uppgifter ska Birgersson ha lämnat till Otto Rydbeck då han ledde Skandiautredningen, men Rydbeck tog ingen hänsyn till uppgifterna.

Aftonbladet