Arnold till attack mot homovigslar

Varnar San Francisco för att utfärda vigselbevis

NYHETER

SAN FRANCISCO

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger kräver att staden San Francisco slutar viga homosexuella par.

Arnold kallar vigslarna olagliga och beordrar delstatsåklagaren att omedelbart vidta rättsliga åtgärder för att stoppa äktenskapen.

De enkönade äktenskapen innebär ett "omedelbart hot mot samhällsordningen", skrev den tidigare Hollywoodstjärnan i ett brev till delstatsåklagaren Bill Lockyear.

Tidigare samma dag hade ännu ett försök att stoppa vigslar av homosexuella par i San Francisco misslyckats. För andra gången på en vecka vägrade en domare i delstaten Kaliforniens högsta domstol att förbjuda San Francisco att viga homosexuella.

Det var en konservativ grupp som hade krävt att vigslarna skulle stoppas i avvaktan på att frågan ska prövas rättsligt. Men domaren Ronald Quidachay avvisade kravet.

Det innebär att homosexuella par får fortsätta att gifta sig, åtminstone fram till den 29 mars. Då ska domstolen pröva om staden San Francisco har rätt när den hävdar att lagen som förbjuder giftermål mellan personer av samma kön är ogiltig och inte bindande.

För en dryg vecka sedan började San Francisco utfärda äktenskapslicenser sedan borgmästaren Gavin Newsom beslutat att utmana det han kallar icke konstitutionell och diskriminerande lagstiftning. Under de nio dygn som gått hade 3 277 homosexuella par passat på att gifta sig.

Samtidigt började på fredagen Sandoval County utanför Santa Fe i delstaten New Mexico utfärda äktenskapslicenser för homosexuella, sedan tjänstemän kommit fram till att lagen inte uttryckligen förbjuder enkönade äktenskap, rapporterar Reuters.

Tjugosex äktenskap registrerades, innan myndigheterna stoppade hanteringen i avvaktan på klarläggande av rättsläget. New Mexicos delstatsåklagare förklarade vigslar mellan människor av samma kön ogiltiga.

aftonbladet.se/TT-AFP