Röda Korset besökte Saddam i cellen

Ex-diktatorn skrev brev till sin familj

NYHETER

Röda Korsets läkare har undersökt den tillfångatagne Saddam Hussein.

Iraks ex-diktator fick dessutom möjlighet att skriva ett brev till sin familj.

Röda Korset avslöjar inte var i Irak USA håller Saddam fången.

Foto: AP
Saddam Hussein strax efter gripandet den 13 december förra året.

Internationella Röda Korset ICRC besökte idag lördag Iraks fängslade ex-diktator Saddam Hussein i cellen.

Två representanter för Röda Korset, bland dem en läkare, har fått undersöka Saddam, uppger Sky News.

- Alla uppgifter om hur personen vi besöker mår är konfidentiella, säger organisationens talesman Muin Kassis.

- Det som hänt är att två delegater från ICRC, bland annat en läkare i dag har besökt Saddam i Irak.

Röda Korsets personal kunde göra en både fysisk och mental utvärdering av Saddam.

Dessutom fick Saddam möjlighet att skriva ett brev till sin familj, vilket han också gjorde. Brevet kommer att överlämnas till familjen av Röda Korsets utsända.

- Man har som alltid undersökt fångens villkor i förhållande till vad som skrivs i Genèvekonventionen.

Att USA valt att ge Saddam status som krigsfånge innebär i klartext att man förbundit sig att följa 3:e Genèvekonventionen från 1949.

Pratade enskilt

I Röda Korsets överenskommelse med USA ingår att man inte avslöjar något om vad som sagts eller vad man sett under besöket.

- Men i det här fallet har ICRC-delegaterna fått tillgång till uppgifter om fången. Man har fått prata med honom enskilt och säkerställt identiteten, säger Kassis.

- Vi hoppas också kunna besöka honom igen.

Saddam hålls just nu som krigsfånge av USA efter tillfångatagandet utanför Tikrit den 13 december förra året. Det var då Saddam hittades i en jordhåla och greps utan strid.

Exakt var Saddam sitter fängslad har inte offentliggjorts. Dagens uppgifter från Röda Korset är den första oberoende bekräftelsen på att USA verkligen håller Saddam kvar i Irak.

Irak vill se Saddam inför domstol

Röda Korset har tidigare sagt att det är korrekt att ge Saddam status som krigsfånge, eftersom han varit högste befälhavare för Iraks väpnade styrkor.

Organisationen har också påpekat att en status som krigsfånge inte hindrar att Saddam ställs inför rätta för krigsförbrytelser som inträffat innan tillfångatagandet.

Flera ledare i den irakiska övergångsregeringen krävde nyligen att Saddam snarast möjligt överlämnas till irakiska myndigheter och ställs inför irakisk domstol.

Läs också:

Caroline Olsson