Forskare tar tillbaka larm om trippelvaccin

Tidigare påståenden om samband med autism tas tillbaka

NYHETER

Forskare tar tillbaka alla påståenden om samband mellan barnvaccinering och autism.

Larmet fick många föräldrar att stoppa vaccinering av sina barn.

Nu tar tidningen som publicerade rönen avstånd från larmartikeln.

Forskningsrönen som visade ett samband mellan barnvaccinering och autism fick ett enormt genomslag för sex år sedan. Andelen vaccinerade barn föll kraftigt.

Nu tar tidningen som publicerade rönen avstånd från artikeln.

I Sverige har rädslan redan tidigare klingat av.

En artikel i den ansedda tidningen The Lancet för sex år sedan fick mycket stora konsekvenser för vaccineringen av barn. På fredagen beklagade tidningen att artikeln publicerats och ifrågasatte forskarens trovärdighet.

Ett officiellt avståndstagande från en egen artikel är ett stort steg och mycket ovanligt, enligt Anders Tegnell avdelningschef vid Smittskyddsinstitutet.

Vaccinering ifrågasattes

- Förhoppningsvis kan detta stoppa diskussionen om kopplingen mellan vaccinering och autism, säger Anders Tegnell till TT.

Den brittiske barnläkaren Andrew Wakefield skrev i artikeln att det kan finnas ett samband mellan kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) och autism hos barn.

Reaktionen lät inte vänta på sig. Över hela Europa började föräldrar ifrågasätta vaccineringen. I Sverige, som tidigare haft en andel på som högst 97 procent vaccinerade två-åringar, sjönk vaccinationstäckningen till 88 procent, vilket är två procentenheter under Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendationer.

Varnade för epidemier

Smittskyddsläkare varnade för att allvarliga mässlingsepidemier kunde bryta ut. Flera epidemiologiska studier visade att det inte fanns något samband och expertis bedyrade att autism inte kan kopplas samman med vaccineringen.

2002 året började kurvan i Sverige att stiga igen för att nå strax över 90 procent för hela landet. Det finns dock regionala skillnader. Några få län ligger fortfarande under rekommendationen.

-Siffrorna för 2003 är inte sammanställda än, men det pekar på samma genomsnittliga nivå som 2002, säger Anders Tegnell.

Tidningen The Lancets offentliga avståndstagande kom efter att någon anmält påstådda brister i barnläkarens forskning. Tidningens redaktör har gått igenom anklagelserna och friar Andrew Wakefield på en del punkter, men barnläkaren kritiseras för att inte har redovisat varifrån han fått pengar till forskningen.

Läkaren fick betalt

Flera av de barn som Andrew Wakefield undersökt ingick också i en parallell studie, som läkaren gjorde för en grupp föräldrar till påstått vaccinskadade barn.

Gruppen hade betalat Andrew Wakefield motsvarande 750000 kronor.

-Artikeln borde aldrig ha publicerats, säger tidningens utgivare Richard Horton till BBC.

-Om vi hade känt till den intressekonflikt doktor Wakefield hade i sitt arbete, så tror jag att det starkt hade påverkat bedömningen av trovärdigheten i hans rapport, fortsätter han.

Wakefield själv sade till BBC att han fortfarande står fast vid sina rön.

aftonbladet.se/TT