Sämre för glesbygd när 3G-nätet byggs ut

Telia har miljarder att tjäna på billigare teknik

NYHETER

Ska alla svenskar ha tillgång till samma snabba mobila internettjänster oavsett var i landet de bor?

Frågan kräver ett svar när teleoperatören Telia Sonera Sverige vill bygga färdigt 3G-näten med enklare och billigare teknik utanför storstäderna.

Ryggmärgssvaret från både IT-minister Ulrica Messing och Post- och telestyrelsen är givet:

"Operatörerna har själva ställt villkoren när de ansökte om sina licenser och vi har ingen anledning att omförhandla dem i efterhand".

Alla andra svar är politiskt svårare att klara. Just lika möjligheter för alla samtidigt, oavsett var man bor, var ett huvudkrav som operatörerna fick ställa upp på. Pajalabon och glesbygdsföretaget ska ha samma tjänster i mobilen som konkurrenten eller den utflyttade kusinen i Stockholm.

Ny verklighet

Nu är inte IT-verkligheten densamma 2004 som när det begav sig år 2000, när licenserna fördelades. Tekniken har utvecklats och det finns alternativ till den UMTS-teknik som då gällde. Den kallas för Edge. Inte fullt lika bra, men kanske tillräckligt bra.

- Trenden på andra håll är att ha UMTS i befolkningstäta områden och andra alternativ i glesbygd, säger Ericssons vd Carl-Henric Svanberg till TT.

Nyligen lanserade han de riktiga glesbygdsvarianterna för mobiltelefoni , WCDMA 450 och Expander. Bägge riktar in sig på att klara åtminstone mobiltelefoni i stora glesbefolkade områden, men inget annat.

Tjäna miljarder

- För fiskare, samer, åkare och andra är det själva kommunikationsmöjligheten som är avgörande. Inte möjligheten att vara uppkopplad mot internet, fortsätter han.

Den stora skillnaden för konsumenten mellan UMTS och alternativet Edge handlar om att det inte går att hantera video på samma sätt i mobilen.

Varje Edge-sändare täcker ett större område och när varje mast kostar bortåt en miljon att resa, räknar Telia med att det finns miljarder att tjäna på att satsa på den tekniken i glesbygd.

I slutändan ska notan för näten betalas av konsumenterna. Åtminstone Telialedningen hävdar att för att räkna hem satsningen på 3G och ge användarna priser de har råd med, måste licensvillkoren ändras.

Protester att vänta

Frånsett de juridiska turer det skulle kräva och möjliga protester från operatörer, behövs ingen större fantasi för att räkna ut kommentarerna från Pajala, Sveg och Perstorp om de skulle få sämre kommunikationsmöjligheter än Stockholmaren.

Men för att citera den före detta norrbottningen Carl-Henric Svanberg.

- Flyget når inte överallt, inte heller tågen eller motorvägarna. Man får acceptera att ibland få åka buss eller på mindre vägar. Det gäller också i den här världen.

Anders Lignell/TT

ARTIKELN HANDLAR OM