Generösa pensioner kostar försvaret miljarder

NYHETER

Trots mångmiljardkostnader har försvaret inte lyckats avveckla alla övertaliga officerare. Fortfarande finns det nära 200 för många, enligt det gamla försvarsbeslutet.

De 2 228 officerare som ändå har slutat eller kommer att sluta i år med så kallad särskild pension kostar försvaret nära 4,5 miljarder kronor. Det är mer än tio procent av hela försvarsbudgeten.

- Helt oacceptabelt, säger försvarsberedningens ordförande Håkan Juholt (s) till Sydsvenska Dagbladet.

Han vill nu stoppa försvarets möjligheter att självt bestämma pensionsvillkoren för de officerare som blir övertaliga när nästa försvarsbeslut fattas fram på senhösten.

TT