"Kungen påverkade riksdagen - i smyg"

Kritiseras av statsvetare

NYHETER

Kungen ville inte att grundlagen skulle ändras. Då genomförde han hemlig lobbyverksamhet och påverkade riksdagen i smyg.

Det påstår den norske statsvetaren och monarkiexperten Carl-Erik Grimstad.

En parlamentarisk utredning, ledd av riksdagsledmoten Pär-Axel Sahlberg (s), utredde i mitten av 1990-talet möjligheterna till en grundlagsändring. Lagändringen skulle innebära att man avskaffade kravet på att kungafamiljen ska tillhöra Svenska kyrkan. Sex av sju remissinstanser samtyckte till lagändringen och 1996 var riksdagen på väg att genomföra den.

Kallades till slottet

Men i det fördolda lät kung Carl Gustaf kalla utredaren Pär-Axel Sahlberg till slottet.

Under mötet övertygade kungen Sahlberg om att lagen inte skulle ändras. Och så fick det bli, lagen ändrades aldrig.

Avslöjandet kommer från Carl-Erik Grimstad, statsvetare och monarkiexpert, och publiceras på Dagens Nyheters debattsida i dag.

"Lobbyverksamhet"

- Som jag ser det handlar det här om kunglig lobbyverksamhet av ett speciellt slag. Kungen hade otvivelaktigt för avsikt att påverka en politisk process av särskild vikt för honom själv och hans familj, skriver Grimstad.

Men hovets informationschef Elisabeth Tarras-Wahlberg tror inte på Grimstads uppgifter.

- De hade en informationsträff där kungaparet blev informerat om utredningen som var på gång. Något annat möte känner jag inte till och det verkar väldigt otroligt att kungen skulle kalla till sig en enskild riksdagsman på det sättet, säger hon.

Förekommer det att kungen bedriver lobbyarbete?

- Nej. Med en dåres envishet upprepar jag: han vet väldigt väl vad hans befogenheter är och inte är. Han skulle aldrig försöka påverka på det sättet.

Johan Taubert