”Krocken orsakades av fraktfartyget”

I dag hölls sjöförklaringen om Stena Nauticas krock utanför Varberg

NYHETER

GÖTEBORG

Kollisionen mellan Stena Nautica och Joanna orsakades av att Joanna girade styrbord.

Det ansåg andre styrman på Nautica vid sjöförklaringen vid Göteborgs tingsrätt på tisdagen.

Sjöförklaringen hölls på begäran av Stena Line. Ingen från besättningen på det andra fartyget, fraktfartyget Joanna, fanns på plats.

Advokat Jan Melander, som representerar Joannas ägare, var dock där. Innan förhandlingen sade han att befälhavaren på Joanna girat styrbord för att undvika en närsituation. Och att han ansåg att han hade handlat rätt.

När kollisionen inträffade utanför Varberg tidigt på måndagsmorgonen den 16 februari hade andre styrman på Stena Nauticas befälet på bryggan. Kaptenen hade lämnat över till honom efter avfärden från Grenå strax före midnatt.

Styrmannen upptäckte på radarn två fartyg på babords sida, varav det närmaste var Joanna. Då var hon cirka åtta sjömil bort.

På kollisionskurs

När Joanna var på cirka 0,8 sjömils avstånd visade radarn att hon var rakt framför. Sedan började hon enligt styrmannen gira styrbord.

När sedan utkiken ropade att hon låg i skarp gir ska Nautica i sin tur ha girat åt babord. Men kollisionen var ett faktum. Joanna träffade Nautica på styrbord sida.

Kaptenen låg och sov i sin hytt, men väcktes av att Nautica signalerade en kraftig signal, Han var halvt påklädd när han kände en kraftig stöd.

Färjan tog in vatten och manskapet förstod att man behövde omedelbar assistans. Insats gavs av bogserbåten Freja som råkade befinna sig strax i närheten.

- Jag insåg att det var nödvändigt att evakuera passagerarna och gav order om att blåsa ut styrbords slide (en slags rutschkana). Den verkade inte veckla ut sig helt så jag gav order om babords slide. Det hade gått att manuellt blåsa ut styrbords, men jag brydde mig inte om det, utan tog babords i stället. En slide klarar 240 passagerare, och det var bara 91 ombord, sade kaptenen.

Passagerare evakuerades

Passagerarna evakuerade till Freja. När de sedan förts över till en annan Stenafärja, Stena Germanica, började Freja sin räddningsinsats för Nautica.

Nautica hade tagit in en hel del vatten och hade slagsida och kaptenen bad Frejas kapten att gå mot grunt vatten eller en sandbank, om det skulle gå illa.

- Men när vi bogserats cirka en timme sjönk hon inte mera och då var vi överens om att gå till Varberg.

Den fortsatta bogseringen in till kaj i Varberg gick utan anmärkning.

Joanna gick för egen maskin till Falkenberg, där fartyget några dagar senare belades med nyttjandeförbud och kvarstad. Nyttjandeförbudet har dock senare hävts.

Bengt Nordin/TT