Experter oense om barnflickan

Helt frisk - eller så psykiskt störd att hon slipper fängelse?

1 av 5 | Foto: HANS ALMQVIST
SVÅRBEDÖMT FALL Utredarna vid Rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge vill undersöka den 26-åriga kvinnan i ytterligare fyra veckor. Enligt vad Aftonbladet erfar är experterna djupt oeniga om barnflickans psykiska hälsa.
NYHETER

Är barnflickan allvarligt psykiskt störd eller inte?

Experterna är oeniga och vill ha mera tid på sig.

- Det är viktigt för rättssäkerheten, säger chefsöverläkare Marianne Kristiansson.

I morgon skulle den rättspsykiatriska undersökningen av Knutbypastorns barnflicka vara klar. Den mordmisstänkta kvinnan har då undersökts i fyra veckor.

Men i går begärde rättspsyki-atriska avdelningen på Huddinge sjukhus förlängning.

Vanligen görs undersökningarna på fyra veckor. Nu vill utredarna ha ytterligare en fyraveckorsperiod, en begäran som Uppsala tingsrätt också sa ja till.

Denna begäran visar att den 26-åriga kvinnan är mer svårbedömd än normalt. Hon har varken någon tidigare känd kriminalitet eller tidigare psykiska problem. Och uppväxten betecknas som trygg.

Fallet är svårbedömt

Enligt vad Aftonbladet erfar råder det nu stor oenighet inom det undersökande teamet.

Några anser att hon är frisk, andra att hon är så allvarligt psykiskt störd att det ska bli fängelseförbud.

Marianne Kristiansson bekräftar att det begärda uppskovet beror på att fallet är svårbedömt. Det som nu kan göras är att ta in mer material.

"Mycket diskussioner"

- Man kanske vill göra ytterligare bedömningar av personligheten, prata med fler personer i den här individens omgivning, kanske observera personen mer, eller analysera omständigheterna kring brottet ytterligare.

- Det gäller att få in så mycket information som möjligt, för att kunna göra en så bra bedömning som möjligt.

Hur vanligt är det att ni i de undersökande teamen har olika åsikter?

- Det förekommer mycket diskussioner, säger Marianne Kristiansson. Det är ju en process det här, fyra veckor tar det normalt för en häktad. Och under de veckorna har man olika infallsvinklar, vilket jag tycker är bra.

Advokaten: Hon är frisk

- Det är viktigt att ha mycket diskussioner kring fallen för att öka rättssäkerheten.

I sådana diskussioner förekommer det ibland olika uppfattningar.

- Däremot är det inte särskilt vanligt att någon skriver en avvikande mening, vilket vi har rätt att göra. Detta händer någon gång per år.

Barnflickans advokat Christer Söderberg tror inte att hans klient är sjuk:

- Jag har inte fått några indikationer på att det här ska vara någon allvarlig psykisk störning, såvitt jag kan bedöma som lekman.

Så här ska 26-åringen undersökas

Anders Johansson