Beslut om Steen dröjer

Krav på statsministerfruns avgång

NYHETER

Norge kräver Anitra Steens avgång.

Sverige är tyst. Knäpptyst.

Om knappt tre veckor fattas beslut om hon får sitta kvar i SAS styrelse.

Foto: MAGNUS WENNMAN
Anitra Steen vill inte kommentera det norska kravet på hennes avgång.

Om hon inte avgår frivilligt bör regeringen ta diskussionen med henne, anser Ivar Kristiansen, ekonomisk talesman för høyre och vice ordförande i stortingets motsvarighet till näringsutskottet.

Han befarar att Norge ska drabbas hårdare av nedskärningarna inom SAS på grund av Anitra Steens äktenskap med statsminister Göran Persson.

Anitra Steen vägrade i går att kommentera.

Senast i mitten av mars ska SAS nomineringskommitté besluta om hon kan föreslås för omval.

Flera uppdrag

Ordförande Claes Åhnstrand låter hälsa att han inte vill svara på några frågor om kommitténs inställning.

SAS är inte den enda styrelsen som Anitra Steen är verksam i.

Vid årsskiftet lämnade hon posten som ordförande i universitetsstyrelsen i Stockholm. När hennes eventuella jävssituation kom på tal under ett möte några veckor tidigare blev hon mycket upprörd och lämnade mötet med hot om att avgå med omedelbar verkan.

Anitra Steens styrelseuppdrag:

TIDIGARE ARTIKLAR:

Fatima Johansson