Säljstopp för ett 30-tal tvättmedel

Kemikalieinspektionen förbjuder fyra jättar att sälja sina tvättmedel från 12 april

NYHETER

Fyra tvättmedelsjättar förbjuds av Kemikalieinspektionen att från den 12 april sälja sina tvättmedel i svenska butiker.

  Förbudet gäller ett 30-tal produkter av märkena Via, Ajax, Ariel, Persil och Minirisk.

  Beslutet förbluffar tvättmedelsbranschen:

– Kemikalieinspektionen begriper inte det regelverk de är satta att bevaka, säger branschens vd Olof Holmer.

  Orsaken till säljstoppet är att förpackningarna inte är märkta enligt EU:s regler, anser Kemikalie- inspektionen.

  Många tvättmedel innehåller irriterande ämnen, och de ska enligt märkningsreglerna vara försedda med ett Andreaskors, texten Irriterande och information om riskerna.

  Inspektionen har i ett nordiskt projekt inspekterat 30 tillverkare och importörer av tvättmedel, för att se om de uppfyller EU-reglerna.

  Granskningen visade att fyra stora företag - Lever Faberge AB, Procter & Gamble Nordic Incs Sverigefilial, Henkel Norden AB och Johnson Diversey Sverige AB - vägrar att följa EU:s märkningsregler.

Egna tester

  Företagen hänvisar till tvättmedelsleverantörernas europeiska branschorganisation som utarbetat egna tester för tvättmedel. Men inspektionen underkänner testerna, eftersom de inte kan jämföras med EU:s märkningssystem. Kemikalieinspektionen är mycket kritisk till att de fyra företagen inte följer EU:s regler.

  - Det är rätt vanligt att produkter inte märks enligt reglerna. Men det är oerhört ovanligt att företag hävdar att de har egna regler som de hävdar är bättre och riktigare än EU:s regler, säger Björne Olsson på inspektionen till TT.

  Vid sin granskning fann inspektionen att de aktuella produkterna innehåller mer än 20 procent ämnen som ska klassas som irriterande. Och då är det EU:s faromärkning som gäller.

  Säljförbudet för produkterna, det första i sitt slag, träder i kraft den 12 april.

  Enligt inspektionens beslut kommer företagen att få betala ett vite på 100 000 kronor för varje leverans därefter som strider mot förbudet.

Tagits på sängen

  Säljstoppet har tagit tvättmedelsföretagen på sängen.

  - Det är med en viss förvåning vi har tagit emot det här. Jag kan inte säga hur vi kommer att agera. Först måste vi förstå vad det är för beslut som Kemikalieinspektionen har kommit med, säger Maria Stareborn, informationschef vid Lever Faberge, till TT.

  Olof Holmer, vd för Kemisk-tekniska leverantörsförbundet, säger att Kemikalieinspektionens beslut med största säkerhet kommer att överklagas.

  Enligt honom tolkar inspektionen EU:s regelverk alldeles för snävt. Medlemsföretagen följer den lagstiftning som funnits i tio år i Sverige och som är gemensam för EU.

  - Kemikalieinspektionen har ändrat sin tolkning och den är helt ensam om det av alla motsvarande myndigheter i alla EU-länder, säger Holmer.

– De begriper inte det regelverk de är satta att bevaka.

P O Lindström/TT , Fredrik Gunér/TT , aftonbladet.se