Officerare får gå i pension vid 35

Äldre efterfrågas inte i ÖB:s nya insatsförsvar

NYHETER

Karriären som yrkesofficerare blir som fotbollsproffsets: Runt 35 år är det dags att lägga av.

Äldre officerare efterfrågas inte i det insatsförsvar som ÖB Håkan Syrén skisserar och som innebär att 5 000 jobb och tio förband försvinner.

Överbefälhavaren överlämnade på fredagen försvarets underlag inför försvarsbeslutet i december till försvarsminister Leni Björklund.

Som TT tidigare berättat har ÖB lagt mest vikt vid två ekonomiska alternativ för perioden 2005-2007: Oförändrade anslag på 40 miljarder om året eller en minskning med tre miljarder.

Båda alternativen leder till att 2 500 officerare och 2 500 civilanställda mister jobben och att dagens 30 förband blir 19-20.

- Det är ett oerhört besvärligt besked att ge, sade Syrén vid en pressträff.

Vill ha hjälp

Syrén understryker att det i ett perspektiv på fem till tio år inte finns något invasionshot mot Sverige eller närområdet:

- Vi har en i grunden förändrad europeisk situation och måste inse att det kalla kriget är över.

Sverige går från ett stort invasionsförsvar till ett internationellt insatsförsvar. Men det framtida försvaret kommer inte att klara av de internationella uppgifterna, befarar Syrén och ber i en särskild skrivelse regeringen om hjälp. Han vill ha ändrade regler och lagar för personal-, värnplikts- och materialförsörjning.

- Inom de områdena har vi ett regelverk som inte längre är tidsenligt, säger Syrén till TT.

Till bilden hör också att EU planerar att ha en beredskap för snabba internationella insatser. Varje land ska hålla cirka 1 500 man i beredskap.

- Detta ingår inte i det underlag som är överlämnat i dag. Skulle vi har tagit med det också, hade kraven på förändring blivit ännu mer akuta, säger Syrén.

Besked dröjer

I ett insatsförsvar vill ÖB ha yngre officerare. Dagens medelålder på runt 40 år anses alldeles för hög. En officerare bör vara inställd på att anställningstiden begränsas till 10-15 år. Därefter kan betalda studier eller avgångsvederlag erbjudas.

Men det finns stora problem med att avveckla folk. Dels har cirka 30 procent av officerarna så kallad fullmakt och kan inte sägas upp, dels kan nyrekrytering av yngre officerare av lagliga skäl inte ske om äldre sägs upp på grund av arbetsbrist.

En arbetsgrupp ska senast den 30 april redovisa hur personalfrågorna kan lösas.

I nästa vecka börjar det politiskt mödosamma arbetet med att vaska fram vika tio förband som ska läggas ned. Ett första besked väntas vid månadsskiftet augusti/september.

Staten stöttar

Försvarsminister Leni Björklund lutar åt alternativet att spara tre miljarder årligen. Hennes chef, statsminister Göran Persson, har för övrigt uttalat att de pengarna skulle göra större nytta inom rättsväsendet.

Nerdragningar och nedläggningar är oundvikliga när Sverige måste anpassa försvaret, anser Björklund. Hon lovar att de orter som drabbas inte kommer att överges av staten.

- Avvecklingen måste ske på ett sätt som är rimligt för alla de människor som är berörda, säger hon till TT.

Hur nedläggningsorter ska stödjas finns det inget färdigt förslag på, men det pågår ett beredningsarbetet i regeringen.

fakta/ försvarsbeslutet

Lars Pedersen/TT Varg Gyllander/TT