”Försvarskrisen regeringens fel”

Borgerliga politiker: Försvarsbeslut har varit otydliga

NYHETER

Det är regeringens otydliga hållning i försvarsfrågor som lett fram till dagens kris.

  Det är några av de politiska kommentarerna med anledning av ÖB:s underlag inför det kommande försvarsbeslutet.

  På förbandsorterna runt om i landet vässas argumenten.

  Regeringen har under flera försvarsbeslut varit otydlig. Försvaret har blivit en budgetregulator i stället för att drivas med tydliga mål, säger Ola Sundell, försvarspolitisk talesman för moderaterna.

  - Ett genuint ointresse från den socialdemokratiska regeringen att styra och följa upp försvaret, tillsammans med en bristande ekonomisk och organisatorisk kompetens inom myndigheten, har lett till en försvars- och säkerhetspolitisk kollaps, säger folkpartiets ledamot i försvarsutskottet, Allan Widman.

  Eskil Erlandsson (c), ordförande i riksdagens försvarsutskott, berömmer ÖB:s arbete. Överbefälhavaren har på ett gott sätt fullgjort sin uppgift att redovisa underlag för det kommande försvarsbeslutet, anser han.

  - Uppgiften har inte varit lätt, speciellt inte med tanke på den korta tid Håkan Syrén varit ÖB.

"Tvingas ta ansvar"

  Miljöpartiets riksdagsledamot i försvarsutskottet, Lars Ångström, tycker att en extra besparing på tre miljarder är för liten.

  "Ett första steg bör tas genom en minskning av militärutgifterna på sex miljarder. Ännu viktigare är dock att regeringen skapar sig en idé om ambitionsnivån för internationella fredsfrämjande insatser, om med vad man vill medverka och var någonstans", skriver Lars Ångström i ett pressmeddelande.

  Officersförbundet anser att ÖB står upp emot regeringen.

  - Vår nuvarande försvarsmakt är ett resultat av tidigare underfinansierade försvarsbeslut. Politikerna har dock i allt för stor utsträckning låtsas som de inget sett, vetat eller hört. Nu tvingas de ta ett ansvar för de konsekvenser deras beslut får, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

Argumenten vässas

  Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen tog tillfället i akt att lista ett dussin materielprojekt i miljardklassen som kan ifrågasättas.

  - Försvarets trassliga ekonomi i dagsläget är inte ett resultat av att försvaret har tvingats spara pengar under 1990-talet. Tvärtom kostar försvaret lika mycket i dag som då kalla kriget var som hetast. Problemen är i stället att försvaret köpt på sig onödiga vapensystem vilka låser upp stora delar av ekonomin, säger Svenska Freds ordförande Frida Blom och nämner Jas 39 Gripen och Visbykorvetterna som exempel.

  Runt om på landets försvarsorter vässas argumenten för att just deras förband är viktigt. I Karlskrona hoppas kommunstyrelsens ordförande på att kopplingen till varvet ska räcka. I Norrland hoppas man på att kylan och mörkret ska vara lockande att testa nya materiel människor på och i Göteborg föreslås till och med en ny marin verksamhet, marinstation Väst.

TT